Pożegnania: o. śp. Józef Bzik SVD

O. Józef Bzik SVD, werbista, zmarł 6 grudnia 2018 w szpitalu w Grudziądzu, w 72 roku życia, w 54 roku życia zakonnego i w 46 roku kapłaństwa.

Józef Antoni Bzik urodził się 7 listopada 1946 roku w Czarnymlesie, gmina Przygodzice, powiat Ostrów Wielkopolski, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa z rodziców Jana oraz Heleny z domu Kasprzak. Józef miał dziewięcioro rodzeństwa – siedem sióstr i dwóch braci. Od piątego roku życia był ministrantem. Szkołę podstawową ukończył w Czarnymlesie w 1959 roku. Po szkole podstawowej, jak pisze z dumą w swoim krótkim życiorysie, „dzięki własnym staraniom, zostałem przyjęty do Małego Seminarium Księzy Werbistów w Nysie”. W następnym roku (1960) na skutek zamknięcia tegoż Seminarium przez władze państwowe, przeniósł się do Liceum Ogólnokształcącego w Odolanowie, które ukończył egzaminem maturalnym w 1964 roku. Już 20 lipca pisze dalej: „Obecnie pragnę kontynuować naukę w Dużym Seminarium Ojców Werbistów w Pieniężnie, pragnąc zostać kapłanem”. W świadectwie moralności napisanym przez księdza proboszcza i podpisanym przez Antoniego Baraniaka, Arcybiskupa i Metropolitę Poznańskiego, czytamy: „Kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej i szczerze religijnej, był wzorowym ministrantem. Jest obowiązkowy i punktualny i cieszy się dobrą opinia w parafii”.

Nowicjat rozpoczął w Pieniężnie 8 września 1964 roku. Tam również odbył studia filozoficzno-teologiczne. W dniu 18 czerwca 1972 roku, z rąk księdza biskupa Tadeusza Ettera z Poznania, otrzymał święcenia kapłańskie. Pierwsze lata po święceniach kapłańskich przepracował w Pieniężnie jako pomocnik ekonoma domowego i rekolekcjonista. W latach 1977-1979 należał do grupy misjonarzy ludowych w Bytomiu. 19 grudnia 1979 roku wyjechał do Jugosławii (obecnie Chorwacji) do nowo przyjętej przez Księży Werbistów placówki misyjnej, gdzie pracował dziewięć lat.

W 1988 roku o. Józef powrócił do Polski i przez dwa lata pracował w Domu Misyjnym św. Kazimierza w Kleosinie na obrzeżach Białegostoku. Następnie został wybrany na przełożonego Domu Misyjnego Królowej Apostołów w Rybniku (1992-2001) i mianowany proboszczem werbistowskiej parafii Królowej Apostołów tamże (2001-2007). Z Rybnika przeszedł na stanowisko rektora Domu św. Kazimierza w Kleosinie (2007-2010), a następnie na rektora Domu Misyjnego św. Małgorzaty w Bytomiu (2010-2013). Od 2013 roku był rezydentem w Domu Misyjnym Królowej Apostołów w Rybniku.

Jesienią bieżącego roku doznał udaru mózgu i częściowego paraliżu. 16 listopada został przewieziony z Domu Misyjnego Królowej Apostołów w Rybniku do Domu Misyjnego św. Józefa w Górnej Grupie na oddział opiekuńczy św. Łukasza. Ostatnie dni swego życia spędził w szpitalu w Grudziądzu, gdzie 6 grudnia rano zmarł.

O. Józef Bzik przez całe swoje życie był człowiekiem pogodnym, bardzo przywiązanym do Zgromadzenia Słowa Bożego. Znakiem tego był fakt, że współbracia wybierali go na przełożonego w różnych wspólnotach zakonnych. Miał dar wymowy, staranną dykcję i był poszukiwanym rekolekcjonistą. Wierzymy, że jego patron, święty Józef – „nadzieja chorych i patron umierających” przeprowadził go szczęśliwie do Nieba.

o. Alfons Laabudda SVD