Pożegnania: s. Maria Władysława Barbara Skoczeń OSC

Barbara Skoczeń ur. się 24 stycznia 1935 roku w Chochorowicach(gm. Podegrodzie, diecezja tarnowska) jako najstarsze z pięciorga dzieci Władysława i Katarzyny (z domu Bodziony). Ochrzczona została 4 lutego 1935 roku w kościele parafialnym w Podegrodziu i tam bierzmowana 31 maja 1954 roku przez Księdza Biskupa Karola Pękalę.

Ukończyła 7 klas Szkoły Powszechnej w Brzeznej. Od najmłodszych lat miała pociąg           do życia zakonnego – w domu rodzinnym patrzyła z okna na starosądecki Klasztor.

Mimo sugestii o wstąpieniu do zgromadzenia czynnego wybrała klauzurę i 16 października 1954 roku wstąpiła do Klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu.

Obłóczyny: 8 września 1955 r. Otrzymała imię Maria Władysława, z bł. Władysławem z Gielniowa jako patronem.

Profesja czasowa: 8 września 1956 r.

Profesja wieczysta: 8 września 1959 r.

Siostra Władysława przez całe swe klasztorne życie pracowała w ogrodzie dbając pieczołowice o sad owocowy, jarzyny i o kwiaty, które były szczególną jej miłością i radością, gdy zdobiły klasztorną świątynię – sanktuarium świetej Kingi. Ostatnie lata życia ciężko chorowała. Wezwanie od Pana przyszło 14 maja, poprzedzone znakami odchodzenia na drugi świat. Przeszła do wieczności opatrzona sakramentami świętymi i otoczona modlitwą Wspólnoty.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 16 maja. Msza św. o godz. 10.00 w kościele Trójcy Przenajświętszej. Wcześniej różaniec św. przy trumnie Zmarłej.

Polecamy duszę naszej Drogiej Siostry, prosząc o modlitwę.

s. M.Edyta Bis z Siostrami