Praktyki pokutne – przeżytek, czy życiowa konieczność?

3 kwietnia 2017 roku w księgarni Edycji Świętego Pawła w Lublinie, przy ul. Królewskiej 6 zorganizowano spotkanie autorskie z o. Andrzejem Derdziukiem, kapucynem, współautorem książki pt. „W odpowiedzi na Dar Krzyża. Rozważania Drogi Krzyżowej”.

Ojciec prof. dr hab. Andrzej Derdziuk jest wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Katedrze Historii Teologii Moralnej i Teologii Moralnej Ekumenicznej. Więcej informacji biograficznych można znaleźć na stronie: www.kul.pl

Spotkanie w księgarni rozpoczęło się wspólną modlitwa, po której o. Andrzej wygłosił 30 minutową prelekcję na temat: „Praktyki pokutne”. Jak się okazało każdy człowiek, a szczególnie chrześcijanin jest wezwany do tego, aby w różnych sytuacjach swojego życia powstrzymywać się od tego, co nie służy jego autentycznemu dobru. Takie powstrzymywanie się jest czymś koniecznym i właściwym. W tym miejscu prelegent wspomniał również o sympozjum naukowym, które przed laty miało miejsce na KUL-u pt. „Asceza ‒odczłowieczenie czy uczłowieczenie”. Ojciec Derdziuk prostym i komunikatywnym językiem, posługując się licznymi przykładami z życia wyjaśniał także jak rozpoznawać różne pokusy i jak je przezwyciężać.

Po zakończeniu wystąpienia o. Andrzej odpowiadał na pytania zebranych osób. A następnie podpisywał swoją książkę i prowadził osobiste rozmowy. Całe spotkanie przebiegało w bardzo serdecznej i pogodnej atmosferze. Zapewne będzie ono zachętą do kontynuowania podobnych spotkań autorskich w księgarni paulistów w Lublinie.

Warto dodać, że w ofercie Edycji Świętego Pawła znajduje się inna publikacja o. Andrzeja Derdziuka pt. „Mądrość spotkania. Kierownictwo duchowe bł. Jana Pawła II wobec Wandy Półtawskiej”. Więcej informacji o tej książce można znaleźć na stronie: www.edycja.pl

Więcej (zdjęcia) na: www.paulus.org.pl