Prorocy dla współczesnego świata

Uroczystymi nieszporami z I Niedzieli Adwentu 29 listopada w bazylice Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu rozpoczęły się obchody Roku Życia Konsekrowanego.

Podczas liturgii katechezę o życiu konsekrowanym wygłosił dyrektor Centrum Pojednania ks. Zbigniew Pałys MS. Odnosząc się do opublikowanego 21 listopada 2014 r. listu apostolskiego papieża Franciszka do osób konsekrowanych, zwrócił w niej uwagę na trzy cele obchodzenia Roku Życia Konsekrowanego. Są nimi: wspominanie przeszłości z wdzięcznością, przeżywanie teraźniejszości z pasją oraz spoglądanie z nadzieją w przyszłość. Przypomniał też, że papież Franciszek prosi osoby konsekrowane, by były prorockim znakiem dla współczesnego świata.

Saletyn wyjaśniał też, że życie konsekrowane to inaczej życie ofiarowane Bogu. – Świadome oddawanie, poświęcenie życia oraz jego radosne przeżywanie może budzić świat – mówił dyrektor Centrum Pojednania.

Wieczór wypełniła adoracja Najświętszego Sakramentu, przygotowana przez saletyńskich kleryków, zakończona apelem maryjnym w kaplicy Matki Bożej Saletyńskiej.

Niedzielę rozpoczęła wspólna jutrznia w kaplicy Centrum Pojednania, w czasie której homilię wygłosił wikariusz prowincjalny ks. Bohdan Dutko MS. Podkreślił w niej, że osoby konsekrowane mają budzić współczesny świat, często uśpiony przez grzech. Uroczysta Eucharystia odprawiana o godz. 9.30 w bazylice pod przewodnictwem ks. prowincjała Andrzeja Zagórskiego MS była głównym punktem ceremonii rozpoczęcia Roku Życia Konsekrowanego.

Przełożony prowincji wyjaśniał w homilii, na czym ma polegać adwentowe czuwanie. Przypomniał też uczestnikom liturgii, z jakiej okazji w bazylice zgromadziło się tak wiele osób konsekrowanych. – Zaprosiliśmy was dzisiaj do takiego świętowania, w którym my sami chcemy rozpocząć nasze czuwanie, po to aby jeszcze lepiej poznać, jaka jest wielkość miłości Boga względem nas. Zapraszamy was również do modlitwy w naszych intencjach. Dzisiaj człowiek, który zostawia wszystko i idzie do klasztoru, zwłaszcza dziewczyna, jest wielkim świadkiem miłości do Jezusa Chrystusa. Zapraszamy was, byście otoczyli takie niezwykłe kroki ludzi młodych swoją troską i modlitwą – mówił prowincjał saletynów.

W ceremonii rozpoczęcia wzięli udział delegaci z placówek saletyńskich w Polsce, seminarzyści, nowicjusze i postulanci. Było też obecnych ponad dwudziestu chłopaków, którzy uczestniczyli w Dniach Otwartych w seminarium saletyńskim.

Życie konsekrowane to sposób życia chrześcijańskiego, oparty na zachowywaniu trzech rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Istnieją różne formy życia konsekrowanego: zakony i zgromadzenia zakonne, stowarzyszenia życia apostolskiego, instytuty świeckie, a także dziewice i wdowy konsekrowane oraz pustelnicy. Osoby konsekrowane w większości przypadków poprzez śluby lub inne zobowiązania publicznie deklarują wypełnianie rad ewangelicznych.

(gz; fot. Rafał Wutkowski MS)

Za: ks. Grzegorz Zembroń MS