Przemyśl: rozpoczął się proces beatyfikacyjny s. Roberty Babiak

W Przemyślu odbyła się wczoraj sesja otwierająca proces beatyfikacyjny s. Roberty Babiak. Należała ona do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (starowiejskich). 

Roberta Zofia Babiak żyła w latach 1905-1945. Zdaniem abp. Józefa Michalika postać s. Roberty jest bardzo aktualna i wobec obecnych wydarzeń wręcz symboliczna. Jako córka katolików obrządku greckiego i rzymskiego doświadczała boleśnie skutków nienawiści i walk między narodami polskim i ukraińskim, ciągle jednak przypominała o bezwzględnej konieczności zachowania przykazania miłości Boga i bliźniego. Jej postać jest niejako symbolem zjednoczenia i przyjaźni między narodem polskim i ukraińskim – podkreślił metropolita przemyski. Proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym polegać będzie w pierwszym rzędzie na przesłuchaniu świadków życia s. Roberty.

R. Łączny, KAI

Za: Radio Watykańskie