Home WiadomościZ kraju Publikacja ks. Czesława Parzyszka SAC – Znaczenie Nowej Ewangelizacji dla Odnowy Współczesnego Świata

Publikacja ks. Czesława Parzyszka SAC – Znaczenie Nowej Ewangelizacji dla Odnowy Współczesnego Świata

Redakcja

Człowiek w dzisiejszych czasach zmaga się z wieloma zagrożeniami związanymi z jego rozwojem, w szczególności duchowym.

Proces dechrystianizacji ukazuje się w różnych formach wskazując na aktywność społecznych prowokatorów, którzy celowo starają się wyłączyć sacrum z życia publicznego : politycznego, ekonomicznego i kulturalnego. Rzeczywisty cel takowych procesów to osłabienie chrześcijańskich wartości, propagowanie ideologii laicyzacji i budowanie zsekularyzowanego świata.

Autor tejże pracy uważa za wielce wskazane szersze spojrzenie na obraz współczesnego świata i pokazanie jego prawdziwej twarzy, która jest bardzo zsekularyzowana. Istnieje także pilna potrzeba sięgnięcia do najgłębszych treści nowej ewangelizacji – mocno akcentowanych przez papieży: bł. Jana Pawła II oraz szczególnie Benedykta  XVI – oraz zadania sobie pytania o możliwość ich realizacji, o obszary ludzkiego życia, które powinna obejmować, aby odnowić współczesny świat, w którym przyszło nam żyć, pracować i rozwijać Chrystusowe wartości. Przedstawione powyżej problemy zostaną przedyskutowane w tejże pracy.

Ks. prof. dr hab. Paweł Górlaczyk SAC:

Książkę ks. Czesława Parzyszka SAC należy uznać za cenny przyczynek w zrozumieniu nowej ewangelizacji i potrzeby jej realizacji w celu odnowy współczesnego świata, zwłaszcza w perspektywie zbliżającego się XIII Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów: „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej” oraz ogłoszonego przez Benedykta XVI z dniem 11 października 2012 Roku Wiary.

Ks. dr hab. Marian Kowalczyk SAC, prof. UKSW:

Z treści publikacji ks. Czesława Parzyszka SAC jednoznacznie wynika, że właściwe odczytał on istotę nowej ewangelizacji i należycie usystematyzował poszczególne jej przejawy, co świadczy o spójności myślenia, przejawiającej się w głębi i przejrzystości przeprowadzonych wywiadów. Za nestorem dogmatyków polskich, ks. prof. Czesławem St. Bartnikiem, można bez wahania powtórzyć, że jest to opracowanie żywe, sięgające dna duszy, bardzo precyzyjne, trafne i obdarzone jakimś „absolutnym słuchem” prawowierności, a przy tym „koresponduje ze znakami czasu, z epoką, kulturą, duchowym stanem świata, by jednoznacznie wybiegać daleko w przyszłość”.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I

Przemiany we współczesnym świecie

1. Obraz współczesnego świata

2. Potrzeba odnowy współczesnego świata

Rozdział II

Zasadnicze elementy nowej ewangelizacji

1. Droga ku koncepcji nowej ewangelizacji

2. Teologiczne podstawy nowej ewangelizacji

3. Cel nowej ewangelizacji

Rozdział III

Możliwości urzeczywistnienia nowej ewangelizacji

1. Podmiot nowej ewangelizacji

2. Sposoby realizacji dzieła nowej ewangelizacji

3. Warunki i środki realizacji nowej ewangelizacji

Rozdział IV

Kierunki nowej ewangelizacji dla odnowy świata

1. Nowy człowiek w Chrystusie

2. Nowe społeczeństwo

3. Budowanie cywilizacji miłości

Rozdział V

Podstawowe „areopagi” nowej ewangelizacji

1. Rodzina

2. Młodzież

3. Edukacja

4. Praca zawodowa

5. Kultura

6. Media

7. Internet

8. Życie społeczno-polityczne

9. Ekumenizm

10. Zjawisko migracji

11. Ruchy i wspólnoty religijne

12. Szkoły nowej ewangelizacji

13. Parafia – podstawowe miejsce urzeczywistnienia nowej ewangelizacji

Rozdział VI

Maryja – Gwiazdą nowej ewangelizacji

1. Maryja a słowo Boże

2. Maryja a Duch Święty

3. Maryja a wspólnota Kościoła

Rozdział VII

Lineamenta – dokument przygotowawczy Synodu Biskupów ds. nowej ewangelizacji

1. Zasadniczy cel Synodu

2. „Czasy nowej ewangelizacji”

3. „Głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa”

4. „Wprowadzenie w doświadczenie chrześcijańskie”

Rozdział VIII

Nowe dokumenty dotyczące dzieła nowej ewangelizacji

1. Porta fidei – Podwoje wiary

2. Nota Kongregacji Nauki Wiary zawierająca wskazania duszpasterskie na Rok Wiary

Zakończenie

Bibliografia

ISBN: 978-83-7031-816-1
Format: 165×235 mm
Ilość stron: 382
Ilość w paczce: 20APOSTOLICUM

Wydawnictwo Księży Pallotynów

Prowincji Chrystusa Króla

ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki

tel. 22 771-52-00, 11; fax 22 771-52-07

księgarnia internetowa: www.apostolicum.pl

[email protected]

Za: ks. Piotr Jan Karp SAC

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda