Redemptoryści: Aby dobrze przeżyć Rok Wiary

Zjazd przełożonych domów zakonnych i proboszczów Prowincji Warszawskiej Redemptorystów odbył się w domu rekolekcyjnym w Rowach w dniach 17-20 września. Tematem przewodnim spotkania formacyjnego były zagadnienia związane ze zbliżającym się Rokiem Wiary oraz programem duszpasterskim Kościoła w Polsce na rok 2012/2013, przeżywanym pod hasłem „Być solą ziemi”.

Uczestnicy wysłuchali wykładu na temat „Praktyczne wskazówki do przeżywania Roku Wiary”, który wygłosił ks. Krystian Piechaczek, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Gliwicach. W pierwszej części ukazał on cel Roku Wiary, jego źródła i znaczenie dla Kościoła i świata, a następnie konkretne propozycje i formy zaangażowania się w przeżywanie tego wyjątkowego czasu. Dyskusję nad przedstawionymi zagadnieniami animował o. Piotr Świerczok, przewodniczący Prowincjalnej Komisji Duszpasterskiej.

Przełożeni i proboszczowie przedstawili następnie konkretne inicjatywy i propozycje przeżywania Roku Wiary w poszczególnych wspólnotach i parafiach. Spośród proponowanych form warto wymienić: seminarium odnowy wiary, kazania o prawdach wiary podczas nowenn nieustannych, prezentacje świadków wiary, katechezy dla dorosłych, krąg biblijny, kursy i rekolekcje ewangelizacyjne, dni wspólnoty grup parafialnych, festyny ewangelizacyjne, wieczory poezji religijnej, spotkania z ludźmi niewierzącymi i poszukującymi. Należy podkreślić, że polscy redemptoryści prowadzą w Bardzie Śląskim Metropolitalne Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej, jedyne pod takim wezwaniem w Polsce, które zaprasza w tym okresie do organizowania pielgrzymek mających na celu pogłębienie wiary. Duszpasterze tego sanktuarium przygotowali specjalną modlitwę do Matki Bożej na Rok Wiary.

O. Prowincjał Janusz Sok w swoim wystąpieniu przedstawił aktualną sytuację Zgromadzenia i Prowincji oraz realizowane priorytety apostolskie. Przekazał też współbraciom informację o pozytywnej odpowiedzi ks. abpa Tadeusza Kondrusiewicza odnośnie otwarcia nowej placówki redemptorystów w Mińsku na Białorusi. Podczas spotkania zaprezentowano również plan obchodów przypadającej w 2013 r. 130. rocznicy powrotu redemptorystów na ziemie polskie i 80. rocznicy śmierci sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego. Obchodom rocznicowym towarzyszyć będą słowa o. Bernarda: „O wielki, święty darze wiary, jakim skarbem jesteś dla naszych dusz!”, które mają zachęcać współbraci i wiernych do wzmocnienia modlitwy o jego beatyfikację.

W czasie zjazdu podjęto także sprawy ekonomiczno-administracyjne podczas spotkania z ekonomem Prowincji o. Kazimierzem Piotrowskim i ekonomem Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, ks. Piotrem Ciepłakiem.

Na zakończenie o. Prowincjał zachęcił wszystkich współbraci do aktywnego włączenia się w przeżywanie Roku Wiary.

o. Sylwester Cabała CSsR

Za: www.redemptor.pl