Home WiadomościZ kraju Redemptoryści: Lato 2014 w Zespole Misyjnym „Wschód”

Redemptoryści: Lato 2014 w Zespole Misyjnym „Wschód”

Redakcja

Za nami kolejna seria rekolekcji organizowanych i prowadzonych przez Zespół Misyjny „Wschód” na terenie Ukrainy i Białorusi. Dzięki Bożej pomocy i ludzkiemu zaangażowaniu wszystko przebiegło sprawnie i bezpiecznie. Czy owocnie? To wie Pan Bóg. Ufamy, że tak. Kapłani z parafii, w których nasz Zespół przeprowadza rekolekcje, mówią nieraz, iż stanowią one ważny punkt odniesienia dla pracy duszpasterskiej z dziećmi i młodzieżą w ciągu całego roku.

Tego lata Zespół przeprowadził sześć serii rekolekcji: dwie na Białorusi, w Pietrowszczynie i Widzach w obwodzie witebskim oraz cztery na Ukrainie w obwodzie lwowskim: w Miżyńcu, Strzelczyskach, Krysowicach i Złoczowie. W przeprowadzenie ich zaangażowało się kilkadziesiąt osób należących do Zespołu oraz bracia klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie. Każdej grupie przewodniczył kapłan, redemptorysta. W tym roku tego zadania podjęli się o. Paweł Burda, o. Stanisław Janiga, o. Wiktor Bochan, o. Andrzej Jodkowski oraz niżej podpisany. Pragnę im serdecznie podziękować za hojne serce.

W rekolekcjach uczestniczyło łącznie ponad trzysta osób, dzieci i młodzieży. Zawsze jednak angażowały się w nie w różny sposób całe parafie, których wierni, pod przewodnictwem duszpasterzy, troszczyli się o wyżywienie i zakwaterowanie uczestników i animatorów.

Tegoroczne rekolekcje poświęcone były spotkaniu z Jezusem. Animatorzy i kapłani odwoływali się do ewangelicznych wydarzeń i osób, które stanęły twarzą w twarz ze Zbawicielem. Aktualizując przekazywane treści, starali się ukazywać współczesne możliwości spotkania z Jezusem i umacniania przez to wiary w Syna Bożego.

Każda z serii posiadała własną specyfikę, wynikającą z lokalnych uwarunkowań. W pewnych miejscowościach przez cały czas trwania rekolekcji dzieci zamieszkiwały w budynkach parafialnych. Wiele z nich przybyło z odległych miejscowości. Gdzie indziej zaś dzieci dochodziły na spotkania jedynie w ciągu dnia. Większość rekolekcji była organizowana w taki sposób, aby łączyły one przekaz wiary i letni wypoczynek dzieci. Ale np. w Widzach rekolekcje były pierwszym etapem misji parafialnych, które bezpośrednio po wyjeździe animatorów przeprowadzali tam nasi współbracia z Białorusi.

Pomimo wcześniejszych obaw, wojna trwająca na wschodzie Ukrainy nie uniemożliwiła przeprowadzenia rekolekcji. Proboszczowie, do których wyruszaliśmy, zapewniali nas, iż w tej części kraju sytuacja jest spokojna. Faktycznie tak było, nie doświadczyliśmy żadnych kłopotów wynikających z tej trudnej sytuacji. Niestety, nie można tego powiedzieć o mieszkańcach parafii, do których przybywaliśmy. W rozmowach z nimi bardzo szybko można było dostrzec wielkie napięcie i zmartwienie, spowodowane troską o losy swoich bliskich. Wielu bowiem mężczyzn – synów, ojców – otrzymało powołanie do wojska lub już służyło na wschodzie. Na ustach dzieci często pojawiała się modlitwa o pokój w ich ojczyźnie. Orędzie duchowe, będące jak zawsze głównym wymiarem letnich rekolekcji, trafiało do serc złaknionych otuchy i wsparcia chyba jak nigdy przedtem. Również sama nasza obecność tam w tak trudnym czasie była dla mieszkańców tych parafii znakiem normalności i pokoju. Bo przyjechaliśmy jak zawsze, bo rekolekcje jednak się odbyły, jak co roku.

Kolejny rok pracy Zespołu Misyjnego „Wschód” i kolejne lato rekolekcji to owoc Bożej Opatrzności i hojności ludzkich serc. W minionym roku szkolnym wiele osób wsparło Zespół swoimi ofiarami podczas tzw. niedziel misyjnych organizowanych na terenie całego kraju. W szeregu szkołach zostały zorganizowane zbiórki artykułów szkolnych z przeznaczeniem dla dzieci, do których wyjeżdża Zespół. Ogromna była gorliwość i zaangażowanie członków Zespołu Misyjnego „Wschód” w przygotowanie i przeprowadzenie rekolekcji. Wielu z nich zechciało zaangażować się tego lata w kilka serii rekolekcji. Bogu niech będą dzięki za te gorące ludzkie serca.

Zespół mógłby objąć swoją posługą znacznie więcej parafii, gdyby tylko większe były nasze możliwości personalne. Potrzeby na Wschodzie są wciąż wielkie. Dlatego wszystkich zainteresowanych zapraszam na jesienne ogólnopolskie spotkanie Zespołu Misyjnego „Wschód”, które odbędzie się w Lubaszowej. Rozpocznie się 17 października o godz. 18.00, a zakończy się 19 października o godz. 13.00. Gdyby w naszych parafiach były osoby pragnące osobiście i bezpośrednio zaangażować się w głoszenie Ewangelii, byłbym wdzięczny duszpasterzom, aby zaproponowali im taką możliwość.

Więcej zdjęć i informacji o Zespole Misyjnym „Wschód” na jego profilu: https://pl-pl.facebook.com/ZMiWschod

o. Witold Hetnar CSsR
przewodniczący Zespołu Misyjnego „Wschód”

Za: www.redemptor.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda