Redemptoryści: List o. Prowincjała z okazji święta św. Klemensa Hofbauera

redemptor.plDrodzy Współbracia!

Wspominając św. Klemensa Hofbauera jesteśmy zaproszeni, aby spojrzeć na jego historię życia w tym duchu, jaki proponuje nam papież Franciszek w Roku Życia Konsekrowanego. To perspektywa widzenia naszej historii, która pozwala odkrywać na nowo drogę, jaką przeszły minione pokolenia i uchwycić tę inspirującą iskrę, ową ideowość, plany i wartości, które obudzą nas, abyśmy przeżywali teraźniejszość z pasją.

Św. Klemens z taką pasją żył. Całkowicie oddany Jezusowi, głosił Ewangelię w porę i nie w porę, na różne sposoby, niezmordowany w kreatywnym odnajdywaniu nowych dróg niesienia Dobrej Nowiny. Trudności, które napotykał na swojej drodze, były przez niego przeżywane jako wyzwania, a nie przeszkody. Dzięki temu poprzez jego posługę Słowo Boże mogło rozszerzać się i rosnąć. Pozostał wiemy swojej misji do końca życia, nawet wtedy, gdy świat mówił, że ona poniosła klęskę.

Również dzisiaj stajemy przed wyzwaniem poszukiwania nowych sposobów głoszenia Ewangelii. Nowe wyzwania potrzebują jednak nowych ewangelizatorów. Ludzi z sercem wolnym od zapatrzenia w siebie, rozchwianej emocjonalności i zgorzknienia.

Odwaga mierzenia się z nowymi wyzwaniami potrzebuje żywej więzi z Jezusem, podtrzymywanej przez żar modlitwy. Tu bowiem nie o spektakularne akcje pastoralne chodzi, ale o mocną więź z Chrystusem Odkupicielem człowieka. Kto Go spotkał i pokochał, nie może milczeć. Kto Mu zawierzył, umie stawać wobec wyzwań. Kto Mu zaufał ten w radości i entuzjazmie przeżywa każdy dzień bez względu na wiek i okoliczności życia.

Przykład św. Klemensa uczy nas, że najważniejsze na naszej drodze powołania jest to, aby Jezus był naszym pierwszym Nauczycielem i Mistrzem. Powierzając się orędownictwu św. Klemensa módlmy się zatem o wierność Chrystusowi, Kościołowi i naszej rodzinie zakonnej. Módlmy się także o gorliwość apostolską i wiarę. Niech jego słowa: „odwagi. Bóg wszystkim rządzi” będą dla nas zachętą do radosnego przeżywania naszego powołania.

W Chrystusie Odkupicielu

O. Janusz Sok CSsR, Prowincjał
Warszawa, 11 marca 2015 r.

Za: www.redemptor.pl