Rekolekcje portalu profeto.pl: 360 sekund przed Zesłaniem, dzień 4. (video)

Męstwo, które jest darem Ducha Świętego, nie jest tym, które kojarzy się z władzą i przemocą w świecie, ale jest orężem w walce duchowej oraz łaską, która uzdalnia człowieka do świętości. Męstwo zakłada owo pragnienie świętości! Obejrzyj kolejną część na drodze ku Pięćdziesiątnicy!

Za: www.profeto.pl