Rekolekcje Rodziny Wincentyńskiej na Górze św. Anny

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne Rodziny Wincentyńskiej odbyły się w domu rekolekcyjnym ojców franciszkanów na Górze św. Anny w dniach 16-18 marca br. Rekolekcje prowadził Biskup Jan Kopiec ordynariusz diecezji gliwickiej. 

Prawie dwieście osób – księży misjonarzy, sióstr miłosierdzia, świeckich liderów grup wincentyńskich przybyło z całej Polski, by uczestniczyć w tych  rekolekcjach. Temat rekolekcji pokrywał się z hasłem roku duszpasterskiego: „Kościół naszym domem”.

W piątek 16 marca konferencję wygłosił o. gwardian Błażej Kurowski – kustosz sanktuarium, który opowiedział dzieje tego miejsca, a także historię i znaczenie cudownej figury św. Anny samotrzeciej. Mówił o wielu łaskach uzyskiwanych tutaj przez pielgrzymów. Wyakcentował również fakt, że jest to jedyne w Polsce sanktuarium, gdzie babcie mają swoja Patronkę.

Drugi dzień rekolekcji rozpoczął śpiew godzinek ku czci Najświętszej Maryi Panny. O godzinie 9.00 Bp Jan Kopiec wygłosił o tym, Czym jest laicyzacja i czy grozi ona Kościołowi w Polsce. Ksiądz Biskup opisał zjawisko laicyzacji i ateizmu na przestrzeni wieków, wskazując na jego przyczyny i skutki. Podczas Eucharystii w bazylice o godzinie 11.00, ks. Biskup nawiązując do Ewangelii o faryzeuszu i celniku w świątyni, omówił modele przeżywania wiary i jej praktykowania w Polsce. Po południu rozważaliśmy stacje Drogi krzyżowej, zatrzymując się przy pięknych kapliczkach kalwaryjskich. Słoneczna pogoda jakby skróciła nabożeństwo, które trwało dwie i pół godziny. Wieczorem uczestnicy rekolekcji wzięli udział w misterium słowno-muzycznym, które przygotowała młodzież maryjna z Gorzowa Wielkopolskiego i Krzeszowic, a reżyserowała siostra miłosierdzia  Iwony Krok. Dzień zakończyła modlitwa i Apel Jasnogórski. Młodzież spotkała się jeszcze z ks. Stanisławem Deszczem CM – egzorcystą diecezjalnym, który wskazał na zjawiska medialne i kulturowe, które mogą stanowić realne zagrożenie opętaniem.

W niedzielę o poranku odmówiliśmy Jutrznię, a o godzinie 9.00 była kolejna konferencja ks. Bpa Jana Kopca. Tematem konferencji było miejsce ludzi świeckich w Kościele oraz formy ich współpracy z duchowieństwem i zgromadzeniami zakonnymi. O godzinie 10.00 słowo do uczestników rekolekcji skierował nowy przełożony prowincjalny księży misjonarzy  ks. Kryspin Banko CM. Nawiązując do obrad Konwentu Generalnego w 1994 roku, oraz późniejszych dokumentów dotyczących Rodziny Wincentyńskiej przedstawił wizję współpracy różnych jej gałęzi na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Rekolekcje zakończyły się mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. Biskupa Jana. Celebrans życzył uczestnikom rekolekcji, aby przez ciągłe pogłębianie wiary w Chrystusa i współpracę z innymi ludźmi dobrej woli budowali Kościół jako wspólnotę ochrzczonych, taką wspólnotę, która będzie naszym domem.  Wszystkim biorącym udział w rekolekcjach Ksiądz Biskup udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

Organizatorzy i uczestniczy rekolekcji wyrażają wdzięczność ojcom franciszkanom i personelowi świeckiemu domu pielgrzyma na Górze św. Anny za możliwość dobrego przeżycia rekolekcji, życzliwe przyjecie i wszechstronną pomoc w czasie ich trwania. Bóg zapłać!               

Rodzinę Wincentyńską w Polsce tworzą: księża misjonarze, siostry miłosierdzia (szarytki) i świecy podejmujący działalność charytatywną; Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a Paulo oraz Stowarzyszenie Cudownego Medalika i Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryjnej – inspirowane objawieniami Maryi Niepokalanej przy rue du Bac w Paryżu)

Za: ks. Jerzy Górny CM – Moderator Rodziny Wincentyńskiej w Polsce