RMS: To było spotkanie

W dniach od 8-17 lipca 2017 roku, w Dobroszycach, odbyło się XXIV Salwatoriańskie Forum Młodych. Akcja organizowana jest przez duszpasterzy Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej ks. Macieja Szeszkę i ks. Łukasza Anioła przy niezbędnym udziale młodzieży, zwłaszcza tej skupionej we wspólnocie Młodych Salwatorianów, animatorów, funkcyjnych i koordynatorów. Tegoroczne spotkanie zgromadziło rekordową liczbę uczestników, co obligowało organizatorów do jeszcze bardziej wytężonej pracy.

Co przyciągnęło setki młodych ludzi do wioski pod Wrocławiem na wydarzenie o charakterze religijnym? Na pewno bardzo bogaty program, który pozwalał rozwijać się młodzieży na wszystkich płaszczyznach osobowości. Zadziwiająca była ilość i różnorodność tematyczna warsztatów, które mogli wybrać uczestnicy. Wielką wartością były spotkania z zaproszonymi gośćmi, wśród których znaleźli się: ks. Jakub Bartczak, bp Grzegorz Ryś, Tomasz Kabis, Arkadiusz Nepelski, ks. Jan Bukowiec, ks. Marek Krawczyk oraz małżeństwo aktorów Dominika Figurska i Michał Chorosiński. Siła ich przekazu tkwiła przede wszystkim w tym, że były one autentycznymi świadectwami i inspiracjami do zmiany własnego życia. Priorytetem były oczywiście praktyki duchowe, gdzie centralne miejsce zajmowały spotkania z Jezusem Eucharystycznym i Jego Słowem. Poza tym przestrzeń poza oficjalnymi punktami programu wypełniona była wieloma zorganizowanymi i spontanicznymi atrakcjami integrującymi całą wspólnotę i wprowadzającymi klimat prawdziwej radości. Poruszając się po bazie forum, potykać można się było o elementy inspirujące do różnego rodzaju aktywności i zabawy.

Tradycyjnym zwieńczeniem było tzw. Święto Młodych. To czas podsumowań, zabaw, koncertów oraz prezentacji grup warsztatowych. W tym roku zaproszenia przyjęli m.in. Bethel, Pectus oraz Ireneusz Krosny. Święto Młodych było dobrą alternatywą dla tych, którzy nie mogli pojawić się na całym spotkaniu (trwało tylko weekend i było skondensowaniem wszystkiego tego, co działo się podczas poprzednich dni).

Salwatoriańskie Forum Młodych odbywa się pod patronatem Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. W związku z tym nie zabrakło obecności przełożonego generalnego ks. Miltona Zonty, który przyleciał specjalnie z Rzymu oraz przełożonego prowincji polskiej ks. Piotra Filasa. Znaczącym był też udział duszpasterzy młodzieży z salwatoriańskich parafii oraz Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań i sióstr zakonnych.

W wydarzeniu brali udział również mieszkańcy Dobroszyc, m.in. poprzez uczestnictwo w Drodze Światła, która podążała ulicami tej gościnnej miejscowości oraz koncertach.

Relacje ze spotkania, zdjęcia i filmy można znaleźć na stronie WWW.FORUMMLODYCH.COM

Za: www.sds.pl