Home WiadomościZ kraju Rodzina Radia Maryja Na Jasnej Górze

Rodzina Radia Maryja Na Jasnej Górze

Redakcja

BPJG25. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja trwa na Jasnej Górze w niedzielę, 10 lipca. Ok. 100 tys. pielgrzymów zgromadziła główna Suma, która rozpoczęła się o godz. 11.00 na Szczycie jasnogórskim. 

Centralnym punktem Pielgrzymki jest Msza św. pod przewodnictwem abpa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

W modlitwie uczestniczą parlamentarzyści i przedstawiciele rządu z premier Beatą Szydło, która została powitana długimi oklaskami i okrzykami ‘dziękujemy’.

„’Gdzie Chrzest, tam nadzieja’ – z tym hasłem jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski stajemy dziś na Jasnej Górze – przypomniał witając pielgrzymów o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry – Wraz z Maryją chcemy mówić ‘tak’ Chrystusowi, chcemy mówić ‘tak’ Kościołowi. Dziś ogromna rzesza pielgrzymów Rodziny Radia Maryja za wzorem naszych ojców wypowiada swoje dziękczynienie i zawierzenie. Wspominamy nasz własny chrzest i uczymy się, żyjąc łaską tego sakramentu, być miłosierni jak Ojciec, zgodnie z oczekiwaniem jubileuszowego Roku Bożego Miłosierdzia. Za to pielgrzymowanie w roku 1050. rocznicy Chrztu Polski każdemu z was dziś bardzo dziękuję. Gratuluję jednocześnie pięknego jubileuszu 25-lecia waszych jasnogórskich modlitewnych czuwań, pielgrzymowań, które ogarniają całą naszą Ojczyznę. Wszystkich obecnych tutaj pielgrzymów i tych, którzy łączą się z nami duchowo pozdrawiam i wyrażam serdeczną wdzięczność za wszą wierność Duchowej Stolicy Polski”.

*

List od Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytała minister Małgorzata Sadurska, szefowa kancelarii Prezydenta. „W sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej spotyka się dzisiaj wyjątkowa wspólnota modlitwy i czynu – wspólnota ludzi wiary i gorących patriotów, Polaków aktywnie włączających się w dzieło, które 1050 lat temu zapoczątkował Mieszko I – w rozwijanie i umacnianie polskiej tożsamości narodowej, naszej duchowej i materialnej siły oraz ładu państwowego zakorzenionego w spuściźnie chrześcijańskiej Europy – napisał prezydent Andrzej Duda – To zorganizowani, świadomi obywatele, korzystający ze swojego prawa do współdecydowania o sprawach publicznych. To ludzie strzegący wartości, na których historycznie opiera się nasz wspólnota narodowa”. Prezydent podziękował dyrektorowi o. Tadeuszowi Rydzykowi, założycielowi Radia Maryja i Telewizji Trwam oraz wielu innych dzieł, „inicjatyw tworzących przestrzeń, w której wielu Polaków w kraju i na obczyźnie mogło nawzajem się odnaleźć, wspierać, jednoczyć, wymieniać opinie”.

„Wokół Radia Maryja powstał prężny ruch społeczno-religijny. Czerpiąc siły z codziennego przeżywania wiary, pokazali Państwo, że dziedzictwo dziesięciu wieków polskiego chrześcijaństwa może inspirować także współcześnie. Że można kontynuować wielkie wspólne dzieło Mieszka I i świętego Stanisława ze Szczepanowa, ojca Augustyna Kordeckiego i księdza Piotra Skargi, świętego Maksymiliana Marii Kolbego i rodziny Ulmów, sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz świętego Jana Pawła II” – napisał Prezydent.

„Życzę Państwu, aby tegoroczna pielgrzymka na Jasną Górę przyniosła Państwu umocnienie ducha, pokój serca i radość. Pragnę też podziękować za Państwa modlitwę w intencji Ojczyzny i władz państwowych. Oraz za zaufanie, jakim mnie Państwo darzą” – napisał Prezydent Andrzej Duda.

*

Następnie głos zabrała premier Beata Szydło: „Przyjechałam dzisiaj tutaj pokłonić się i podziękować naszej Matce, Tej, która ze wzgórza częstochowskiego czuwa nad naszą Ojczyzną i nad nami wszystkimi. Ale przyjechałam też pokłonić się i podziękować właśnie wam, którzy wierni jesteście zawsze, nie poddajecie się, nie ulegacie i wtedy, kiedy jest najtrudniej, jesteście zawsze z naszą Ojczyzną. Serdecznie za to dziękuję”

„Szanowni Państwo, to już 25. raz, gdy zebraliście się tutaj, aby podziękować właśnie Matce za łaski, za opiekę, za to wszystko, co każdy z nas mieszkający w naszej Ojczyźnie może dostrzegać i otrzymywać. To jest wielki dar, że jest Częstochowa, że jest Jasna Góra, i że tutaj możemy zbierać się wtedy, kiedy są trudne chwile, wtedy, kiedy trzeba walczyć, wtedy, kiedy trzeba upominać się o prawdę, ale też wtedy, kiedy możemy przychodzić dziękować i cieszyć się z tego, że Polska jest wolnym, demokratycznym, suwerennym państwem. Nasza Ojczyzna Polska jest demokratycznym państwem prawa, w którym jest wolna prasa, są wolne media, jest wolność zgromadzeń, wolność słowa, to są wartości, o które Polacy upominali się i walczyli bardzo długo, i tych wartości nie pozwolimy sobie odebrać. Polska jest państwem suwerennym i to tutaj w Polsce my Polacy rozwiązujemy nasze wewnętrzne sprawy, nasze wewnętrzne spory polityczne i razem budujemy naszą wspólnotę. I musimy o to się upominać i głośno mówić, bo tak jak my Polacy, polskie państwo, nie próbuje układać życia innym, tak i my upominamy się o to samo – nie układajcie nam życia, sami sobie świetnie poradzimy. Polska jest państwem demokratycznym, państwem prawa, oazą wolności w świecie, w którym zabija się wartości budujące naszą tożsamość w imię poprawności politycznej w imię walki grup interesów, i w reszcie w imię źle pojmowanej wolności. My tych wartości będziemy zawsze strzec, bo to właśnie te wartości wyrastające z chrześcijaństwa budują naszą tożsamość europejską, pozwoliły nam przetrwać, pozwoliły nam budować naszą wspólnotę narodową, i te wartości będą dla nas zawsze busola w tym współczesnym świecie, w którym zaczyna dominować coraz bardziej poprawność polityczna niż interes narodowy. My takiego świata nie chcemy. I dlatego ważna jest dzisiejsza nasza modlitwa tutaj, u stóp Maryi Królowej Polski, ale ważnej jest to, abyśmy pamiętali, że jesteśmy razem, że jesteśmy wspólnotą, że wyrastamy z pięknej tradycji polskiego państwa, którego obchodzimy w tym roku jubileusz Chrztu. Chrzest to nadzieja, ale chrzest to opoka, to podwalina, to fundament, a każdy dom musi mieć silny fundament, i my taki fundament w naszej Ojczyźnie mamy, a słowa: Bóg, Honor i Ojczyzna, prowadziły nas przez wieki i prowadzić nas będą, bo nigdy na tym nie straciliśmy, gdy tę dewizę powtarzaliśmy”.

*

„25. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja dotarła do celu. Stanęła w progach jasnogórskiego sanktuarium – mówił w homilii abp Stanisław Gądecki – Wpatruje się w dom swojej patronki i Matki, Jasnogórskiej Pani. Pragnie przedstawiać Jej wszystkie sprawy, tak sprawy osobiste, jak i te, które dotyczą Radia Maryja, TV Trwam i innych dzieł służących nowej ewangelizacji. Pragnie w modlitwie wyrazić swoją wdzięczność za Jej nieustanną opiekę nad tą rozgłośnią, pragnącą wspomagać formację religijną i patriotyczną Polaków. Chce również wyrazić wdzięczność za powstanie świątyni pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu”.

„Chrzest Polski sprzed 1050 laty miał wymiar społeczny, kulturowy, narodowy i państwowy” – zaznaczył w homilii abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zachęcił Kościół w Polsce do troski o najbardziej potrzebujących, w tym o migrantów i uchodźców, jako przykład postawy chrześcijańskiego miłosierdzia.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zaznaczył, że chrzest miał dla Mieszka I przede wszystkim znaczenie osobiste. Książę dokonał radykalnego zwrotu duchowego. Nie oznaczało to przejścia z jednej religii do drugiej, tzn. z religii pogańskiej do religii chrześcijańskiej, ale przejście od kultu stworzeń do kultu Stworzyciela, od kultu dzieła rąk boskich (słońca, księżyca, „świętych” drzew czy zwierząt) do kultu samego Boga. „Ale chrzest miał dla księcia nie tylko wymiar osobisty, miał również swój wymiar społeczny, kulturowy, narodowy i państwowy. Chrzest bowiem oświecił całe nasze życie społeczne. Ukazał ostateczny cel wszystkiego w Bogu, który nas kocha” – mówił kaznodzieja.

„A teraz druga sprawa, to jest nasza przyszłość. Ta przyszłość zależy od tego, czy jesteśmy w stanie przyswoić sobie wartości, które zostały nam przekazane przez naszych poprzedników w wierze” – mówił przewodniczący Episkopatu.

„A jak się u nas przedstawia dzisiaj owo przyswajanie sobie ‘skarbów prawdy i łaski’? Dzisiaj Polacy to w przeważającej części katolicy; przynależność do tego wyznania deklaruje aż 92,8 proc. osób. Bylibyśmy jednak ślepi, gdybyśmy nie dostrzegali rysów i pęknięć w przestrzeni wiary dzisiejszych Polaków, gdybyśmy nie dostrzegli stopniowo wkraczającego zeświecczenia, szczególnie nasilonego w młodym pokoleniu. Wielu katolików nie stara się wcale łączyć Ewangelii z codziennym doświadczeniem. Nauczanie Kościoła jest ciągle słabo znane, relatywizowane albo wręcz pomijane w codziennych wyborach. Nawet niektórzy z tych, którzy deklarują regularne uczestnictwo w praktykach religijnych, nie stosują się w codziennym życiu do wskazań Kościoła katolickiego. Przez wielu nauczanie Kościoła jest traktowane jak jedzenie na szwedzkim stole, z którego wybiera się tylko te potrawy, które nam smakują. Jedynie co trzeci dorosły Polak uważa, że katolickie zasady moralne są najlepszym rozwiązaniem. Co czwarty natomiast twierdzi, że określone sytuacje życiowe wymagają weryfikacji katolickich zasad i uzupełnienia ich innymi normami. A ponad jedna trzecia badanych przyznaje słuszność większości zasad, jednak nie ze wszystkimi się zgadza, a do tego jest przekonana o ich niewystarczalności” – stwierdził abp Gądecki (Polacy wobec różnych religii i zasad moralnych katolicyzmu, CBOS 2006).

„Papież Franciszek przewidział ten stan rzeczy. Przestrzega nas przed tego rodzaju zagubieniem duchowym: ‘Wielkim niebezpieczeństwem współczesnego świata, z jego wieloraką i przygniatającą ofertą konsumpcji jest smutek rodzący się w przyzwyczajonym do wygody i chciwym sercu, towarzyszący chorobliwemu poszukiwaniu powierzchownych przyjemności oraz wyizolowanemu sumieniu. Kiedy życie wewnętrzne zamyka się we własnych interesach, nie ma już miejsca dla innych, nie liczą się ubodzy, nie słucha się już więcej głosu Bożego, nie doświadcza się słodkiej radości z Jego miłości, zanika entuzjazm czynienia dobra. To niebezpieczeństwo nieuchronnie i stale zagraża również wierzącym’” (Evangelii gaudium, 2) – mówił kaznodzieja.

„Tymczasem Kościół w Polsce jest powołany do tego, by – zakorzeniony w chrzcie – wyznawał z pokorą i odwagą wiarę w Chrystusa, świadcząc o tym czynami miłosierdzia. Miłosierdzie bowiem jest wyrazem wiary, a wiara jest podstawą miłosierdzia. Temu zasadniczemu celowi winny być podporządkowane wszystkie nasze instytucje kościelne, struktury i organizmy duszpasterskie. Miłosierdzia przede wszystkim winny uczyć swoich widzów i słuchaczy także TV Trwam i Radio Maryja” – apelował abp Gądecki.

„Nie wystarczy sama dbałość o poprawność doktryny, konieczne jest wierne naśladowanie Chrystusa, który utożsamia się z najmniejszymi, utożsamia się z wszelką formą ludzkiej nędzy tak materialnej, jak i moralnej. Dlatego też papież Franciszek prosił dnia 6 września 2015 roku: ‘aby każda parafia, każdy klasztor i każde sanktuarium w Europie przyjęło jedną rodzinę uchodźców’. Dlatego zachęcał nas do pomocy i ochrony uchodźców wszystkich wyznań” – mówił kaznodzieja.

Abp Gądecki zaznaczył, że papież Franciszek wskazał na konieczność integracji przybyszów w europejskim środowisku. „Uchodźcy powinni przyjąć na siebie obowiązki względem tych, którzy ich goszczą. Winni też uszanować dziedzictwo materialne i duchowe kraju przyjmującego oraz być posłuszni jego prawom i wnosić swój wkład w jego wydatki. Jest więc papież za polityką integracji, a nie multikulturowości postulowanej przez środowiska lewicowe”.

„Zadaniem Kościołów jest wychowywanie serc, które przez konkretne czyny miłosierdzia przyjdą z pomocą cierpiącym, tym, którzy uciekają przed wojną, prześladowaniami i śmiercią. Tego rodzaju stosunek chrześcijan do innych ludzi od początku istnienia Kościoła był ich znakiem szczególnym” – mówił przewodniczący Episkopatu.

„Pani Jasnogórska spraw, aby uchodźcy i migranci, pozbawieni domu, rodziny i wszystkiego, co im znajome, doświadczyli Twej kochającej obecności. Prowadź ich do nowego domu i nowej nadziei. Otwórz nasze serca, abyśmy przyjęli ich jak nasze siostry i naszych braci, w twarzach których dostrzegamy twarz twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Ucz nas w ten sposób służyć ich potrzebom, aby dzisiejsze migracje służyły jedności ludzkiej rodziny i pokoju”.

*

Pielgrzymkę dla kanału niemieckojęzycznego relacjonuje także Telewizja EWTN (Telewizja Matki Angeliki) – amerykańska katolicka stacja telewizyjna.

Oprawę muzyczną Eucharystii przygotował Chór i Orkiestra Kameralna „NICOLAUS” z Kraczkowej pod dyr. Zdzisława Magonia.

Transmisję z niedzielnych uroczystości można śledzić za pośrednictwem Radia Maryja i Telewizji Trwam – tv-trwam.pl

o. Stanisław Tomoń 
BPJG/ dr, es

Więcej na: www.jasnagora.com

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda