Rodzina Świętego Pawła na Mszy Świętej radiowej

W niedzielę 21 września 2014 r., obchodzonej w naszym kraju jako Dzień Środków Społecznego Przekazu, Mszy Świętej radiowej o godz. 9, transmitowanej przez Polskie Radio z  Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie, przewodniczył i homilię wygłosił ks. Bogusław Zeman, przełożony regionalny paulistów.

Ta celebracja eucharystyczna stała się dla paulistów i całej Rodziny Świętego Pawła okazją do złożenia Bogu dziękczynienia za stulecie założenia Rodziny Świętego Pawła, której charyzmat związany jest z ewangelizacją poprzez środki społecznego przekazu.

Mszę Świetą w Bazylice Świętego Krzyża koncelebrowali kapłani pauliści: ks. Daniel Łuka i ks. Stanisław Koniczek, a także ks. Tomasz Atłas, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. O oprawę liturgiczno-muzyczną zadbały siostry ze zgromadzeń tworzących Rodzinę Świętego Pawła: Uczennice Boskiego Mistrza, paulistki  i apostolinki.

Homilia ks. Bogusława Zemana do odsłuchania 

Więcej (zdjęcia) na: www.paulus.org.pl