Rogacjoniści: Nowy przełożony i nowa wspólnota w Warszawie

W środę, 26 listopada, ks. Giovanni Sanavio został przełożonym wspólnoty w Warszawie. Dotychczasowy przełożony ksiądz Marcin Bajda został skierowany do pracy w Krakowie. Podczas Mszy Świętej sprawowanej przez nowego przełożonego ks. Giovanniego prosiliśmy o Boże błogosławieństwo i opiekę Najświętszej Marii Panny dla wszystkich członków wspólnoty warszawskiej: Ks. Giovanniego Sanavio, ks. Kazimierza Sobańskiego i brata Amantiusa Pauer.

Więcej (zdjęcia) na: www.rogacjonisci.pl