Rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego w Diecezji Tarnowskiej

W sobotę, 29 listopada, osoby konsekrowane z całej diecezji tarnowskiej rozpoczęły przeżywanie Roku Życia Konsekrowanego.

O godz. 16.00 w kościele Księży Filipinów śpiew chóru „Oratorium Młodych” działającego przy parafii rozpoczął czas wspólnej modlitwy.

Ks. Proboszcz Maciej Mitera Cor. jako gospodarz przywitał wszystkich obecnych.

Z kolei Ks. mgr. Tadeusz Gniewek SCJ – delegat KWPZM ds. zakonów męskich w diecezji tarnowskiej przypomniał o dokumentach kościelnych związanych z rozpoczynającym się Rokiem Życia Konsekrowanego. Również Ksiądz

Doktor  Zbigniew Krzyszowski – wikariusz biskupi ds. zakonnych skierował słowa zachęty do wspólnego świętowania tego czasu, który Bóg daje nam w darze.

Po powitaniach Ks. Tadeusz Bańkowski Cor. rozpoczął modlitwę różańcową, zwracając naszą uwagę na główny ołtarz z monumentalnym wizerunkiem Chrystusa. Jego rozważania przeplatające się z pięknym śpiewem chóru oratoryjnego stworzyły niezapomnianą atmosferę modlitewną.

Po zakończeniu drugiej tajemnicy uczestnicy przeszli ulicami Starego Miasta do katedry. Podczas procesji różańcowej z kościoła Księży Filipinów do bazyliki modlono się w intencji nowych powołań, rodzin, osób konsekrowanych.

W katedrze odbyły się nieszpory połączone z czuwaniem modlitewnym przed Najświętszym Sakramentem. Nieszporom przewodniczył

O. Ryszard Bożek Superior Ojców Redemtorysów wraz z klerykami WSD w Tuchowie, oraz siostrami zakonnymi ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich, które prowadziły rozważania.

W świątyni modlili się przedstawiciele i przedstawicielki niemal wszystkich zgromadzeń i zakonów męskich i żeńskich z terenu diecezji tarnowskiej.

Głównym wydarzeniem była Msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża.

Liturgię koncelebrowali z hierarchą liczni zakonnicy pracujący w diecezji, oraz księża diecezjalni.

Na wstępie powitał uczestników Ks. dr Adam Nita, Proboszcz katedry tarnowskiej.

W homilii biskup przypomniał, że na całym świecie żyje  ok. 950 tys. osób konsekrowanych: sióstr zakonnych, braci i ojców, osób należących do Instytutów Świeckich i do Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego. – Bez ich świadectwa i poświęcenia trudno sobie wyobrazić życie Kościoła – powiedział bp Jeż.

„W Polsce mamy ok. 35 tys. osób konsekrowanych, a to oznacza, że co tysięczny Polak i Polka jest osobą konsekrowaną. Żyją obok nas i między nami. Od setek lat modlitwą, pracą i świadectwem ubogacają życie Kościoła i społeczeństwa. Tak bardzo wrośli w naszą codzienność, iż niekiedy prawie ich nie zauważamy. Niewiele też o nich słychać w mediach, a przecież prowadzone przez nich szpitale, domy opieki społecznej, szkoły i przedszkola, różnorakie dzieła charytatywne, służą całemu społeczeństwu. Tak wielu z nas korzysta z posługi sakramentalnej osób konsekrowanych, nawiedza prowadzone przez nich sanktuaria, czyta wydawane przez nich książki, czasopisma, słucha i ogląda zakonne media. Nikt z nas nie może też powiedzieć, iż nie jest dłużnikiem sióstr klauzurowych, które modlą się nieustannie i ofiarują swoje życie za nasze zbawienie” – powiedział Biskup Tarnowski.

Kaznodzieja podkreślił, że Ojciec Święty Franciszek ogłaszając Rok Życia Konsekrowanego dał nam wszystkim bardzo dobrą sposobność, byśmy na nowo odkryli i docenili wartość daru, którym jest życie osób zakonnych.

„To, co czynicie i o czym świadczycie przeżywając tajemnicę waszego powołania staje się codzienną Ewangelią, głoszoną współczesnemu światu. Niezwykle ważne jest to przesłanie szczególnie teraz, kiedy współczesny człowiek niechętnie sięga po Księgę Ewangelii, chętniej natomiast czyta ewangelię czynu i nie przechodzi obojętnie wobec ewangelicznego świadectwa miłości miłosiernej” – dodał.

Na zakończenie słowa podziękowania skierowała s. Eudoksja Twardowska NMPNP, referentka diecezjalna, po czym Ks. Biskup Ordynariusz udzielił uroczystego Błogosławieństwa.

Koordynatorami obchodów Roku Życia Konsekrowanego w diecezji tarnowskiej są:

ks. dr  Zbigniew Krzyszowski – wikariusz biskupi ds. zakonnych, ks. mgr Tadeusz Gniewek SCJ (Sercanin) – delegat KWPZM ds. zakonów męskich w diecezji tarnowskiej, s. Eudoksja Twardowska NMPNP (Służebniczka Dębicka) – referentka diecezjalna.