Rozpoczęła się Jubileuszowa 30. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży

W niedzielę, 8 lipca, parafiadowy pochód, czyli prawie półtora tysiąca dzieci i młodzieży z 7 państw w kolorowych koszulkach i strojach regionalnych, trzymając w rękach flagi z nazwami swoich miejscowości, przybył do pijarskiego Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie. W tym roku atrakcją była Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Głównej Policji, która prowadziła pochód parafiadowiczów, a następnie włączała się w muzyczną oprawę Eucharystii sprawowanej na rozpoczęcie Parafiady pod przewodnictwem ks. bpa Mariana Florczyka, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Sportowców wraz z Prowincjałem Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów o. Józefem Matrasem oraz pijarami i księżmi, opiekunami grup. W inauguracji wzięli udział także przedstawiciele władz oraz instytucji państwowych, samorządowych i oświatowych.

Parafiada to doskonały czas aby zweryfikować siebie. Ale aby zweryfikować siebie, potrzebny jest wzór, światło. Tym światłem jest Jezus, ten odrzucony i wzgardzony przez swoich” – tymi słowami bp Marian Florczyk zachęcał zebranych parafiadowiczów do pełnego i owocnego przeżycia rozpoczynającego się wydarzenia, zgodnie z parafiadową triadą – sport, wiara i kultura.
Ojciec Prowincjał Józef Matras, nawiązując do Jubileuszu 30-lecia Parafiady, wspomniał osobę jej Założyciela, o. Józefa Jońca, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem. Wyraził także wdzięczność wszystkim, którzy przyczyniają się do trwania i rozwoju idei Parafiady, będącej jedną z form realizacji pijarskiego charyzmatu integralnego wychowania dzieci i młodzieży.

W trakcie ceremonii rozpoczęcia Parafiady przedstawiciele zawodników i sędziów złożyli uroczyste przyrzeczenie przestrzegania zasad ducha sportowego. Został także zapalony parafiadowy znicz. Inaugurację zakończył festyn, na którym wystąpił zespół Full Power Spirit.