Rozważanie: Serce Jezusa, z Którego Pełni wszyscyśmy otrzymali

Z pełni, jaką jest Najświętsze Serce Jezusa wszyscy, czyli każdy z nas otrzymał. Tak mówi nam dzisiejsze litanijne wezwanie. Bóg jest Wszechmocny i Nieskończony i w Jego Sercu jest pełnia wszystkiego. Nam trudno to pojąc i zrozumieć, gdyż żyjąc na ziemi spotkamy w sobie i wokół siebie niedostatek pod każdym względem. My mamy pragnienie nieskończoności, pełni, wieczności, ale póki co jest to tylko sfera dążeń i usiłowań. Wierząc wiemy, ze to się spełni, ale póki co borykamy się z wszelkimi ograniczeniami.

Litania mówiąca nam o pełni, po pierwsze każe nam oddać hołd i cześć Najświętszemu Sercu Jezusa. Bo to w Nim jest pełnia wynikająca z Jego Bóstwa. Dalej wezwanie to skłania do podziwu i zachwytu tą pełnią, która daje o sobie znać, zawsze ilekroć odczuwamy jakiś brak.

Za tę pełnię Jego Miłości i Dobroci, Jego Miłosierdzia i Dyspozycji dla nas w ten Pierwszy Piątek, gdy rozważamy tę prawdę, trzeba nam szczególnie podziękować. „Cóż masz czego byś nie otrzymał”! Tak to prawda! Wszystko zawdzięczamy Bogu, który jest Miłością! Zawdzięczamy Mu dar życia, dar wiary, dar sakramentów, dar łaski. Zawdzięczamy wszystko kimkolwiek jesteśmy i cokolwiek w życiu znaczymy. Nasze powołanie, talenty, nasze zdolności. Wszystko jest darem niezasłużonym, darmo danym, bezinteresownym. Darem Serca Jezusowego dla nas.

Dziękujmy więc, adorując, Uwielbiajmy za niewypowiedziany dar pełni łask, jaki wypływa dla nas z Najświętszego Serca Jezusowego.

Dziękujmy, bo tak wielu, którzy nie myślą o tym co otrzymali, nie myślą, że wszystko zawdzięczają Bogu, nie myślą, że bez Serca Boga nigdy nie byli by tymi, którymi są, dziękujmy bo tyle w sercach ludzkich niewdzięczności! Pamiętamy, że na tę niewdzięczność Jezus żalił się w czasie objawień do św. Małgorzaty Marii! Niewdzięczne dziecko rani miłość rodziców. Człowiek, który Bogu zawdzięcza wszystko, a nie umie za to podziękować rani miłość, która obficie i każdemu daje wszystko!

W dzisiejszym rozważaniu ważne są słowa mówiące o tym, że od Boga, z Serca Jezusowego otrzymują wszyscy. Nie ma wyjątku, nie ma zapomnianego, nie ma wykluczonego. Bóg obficie darzy Miłością wszystkich, bo Jego Miłość Ukrzyżowana jest dla każdego. Za wszystkich Jezus umiera z miłości na Krzyżu i wszystkich Jezus pragnie zbawić i odkupić, czyli obdarować niebem, wiecznością, szczęściem bez końca.

To tylko człowiek potrafi różnicować, wybierać. Tylko w ludzkiej ekonomii jest człowiek bardziej i mniej wartościowy. U Boga nie ma różnicy, Bóg nie czyni różnicy w obdarowaniu pełnią Miłości. Wszyscy mają możliwość, szansę, sposobność otrzymać. Trzeba tylko pragnąć, odczuwać tęsknotę za tymi darami. Trzeba tylko żyć w zachwycie obdarowania i pragnąć coraz więcej, mając tę świadomość, że i tak nigdy nie wyczerpiemy tej Pełni.

Myśląc o tym, jak zawsze w Pierwszy Piątek wzbudzajmy w sobie intencję wynagradzającą. Jakże wielu jest takich, którzy w sobie a nie z Bogu widzą pełnię! Egoizm i pycha nie pozwala im zobaczyć Boga, który daje, ubogaca, który jest Darem niewypowiedzianie wielkim. Wielu tez nie potrafi dziękować, zwrócić swej myśli do Serca Jezusa, któremu dosłownie zawdzięcza wszystko! Myślą, ze sobie zawdzięczają życie i zdrowie i powodzenie i karierę i wszystko. A skoro takie mają przekonanie, to nigdy nie dziękują sądząc, że to oni są pełnią, a nie Serce Jezusa.

Wynagradzajmy tym więcej, im częściej zdarza się taka postawa wśród ludzi: postawa obojętności na Boże dary i niewdzięczność, im częściej zdarza się zaślepienie egoizmem i pychą.
Zachwyceni Pełnią łaski Bożej, zachwyceni Boża Miłością Najświętszego Serca Jezusowego, którą przeżywamy codziennie, w każdej chwili naszego życia, my dziękujmy, my oddajmy Jezusowi hołd i uwielbienie za tę Pełnię, my wynagradzajmy, dając dowód naszej świadomości o tym, że wszystko zawdzięczamy Bogu, On wszystko nam dał, z Jego Pełni wszystko otrzymaliśmy i otrzymujemy.

Niech za to będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe! Amen.