Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej: Festiwal w Zakopanem

W dniach od 11 do 14 maja br. w Zakopanem odbył się XII Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej „Szukałem Was…”. Spotkanie każdego roku gromadzi młodzież z całego kraju, która chce żyć, tworzyć oraz dzielić się swoim talentem w oparciu o wartości chrześcijańskie i naukę Świętego Jana Pawła II.

Idea tego dzieła zrodziła się kilka lat temu i była wynikiem pobytu Ojca Świętego w Zakopanem. Tegoroczna edycja Festiwalu przebiegała pod hasłem: Płoń nie za blisko nieba i nie za daleko. Młodzież, która w tym czasie przybyła do Stolicy Tatr, podjęła rywalizację w czterech dziedzinach sztuki: muzyki, plastyki, literatury oraz teatru. Oprócz rywalizacji konkursowych w poszczególnych dziedzinach, młodzież w tym czasie gromadziła się na wspólnej modlitwie, odwiedzała miejsca związane z Janem Pawłem II oraz pogłębiała swoje zdolności na różnego rodzaju warsztatach. Od początku powstania Festiwalu pieczę duchową nad tym dziełem sprawują Salwatorianie, a w ostatnich latach, w sposób szczególny zaangażowani są duszpasterze z Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej. Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej jest także partnerem Salwatoriańskiego Festiwalu „Nadaj brzmienie”, który od kilku lat odbywa się w Trzebnicy. Jedną z wielu nagród na jednym i drugim Festiwalu jest koncert. Uczestnicy z Zakopanego grają gościnnie w Trzebnicy, a trzebniccy uczestnicy mają okazję zaprezentować swoją twórczość w Zakopanem.

Za: www.sds.pl