Rychwałd: Nowe relikwie i nowy ołtarz

Niegdyś współkoronował cudowny obraz Matki Bożej – Pani Ziemi Żywieckiej, teraz powrócił na zawsze -w relikwii. 6 grudnia do Sanktuarium w Rychwałdzie uroczyście zostały wprowadzone relikwie Jana Pawła II, przekazane dla tego miejsca przez kard. Stanisława Dziwisza.

Podczas tej samej uroczystości został konsekrowany nowy ołtarz główny. A wszystkie te wydarzenia odbyły się w dniu patrona parafii św. Mikołaja.

„Rychwałd od św. Mikołaja otrzymał szczególne prezenty: ołtarz i relikwie Jana Pawła II” – zauważył obecny na uroczystości ordynariusz krakowskiej prowincji franciszkanów o. Jarosław Zachariasz OFMConv.

Mszy przewodniczył i kazanie wygłosił ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej bp Tadeusz Rakoczy. Dużą część kazania poświęcił patronowi dnia i parafii – św. Mikołajowi.

„Św. Mikołaj od zawsze kojarzy się z dobrocią, miłością, ofiarnością, bezinteresownością. Świadczył o Bożej Opatrzności, sam stając się opatrznością dla drugich. Troszczył się o innych jak ojciec i matka. Próbował zaradzać biedzie”- przypomniał.

Zachęcał wiernych, aby mieli odwagę być dobrymi, życzliwymi, aby obdarowywali innych ludzi, niczego nie oczekując w zamian. „Każdy z nas może być św. Mikołajem. Inaczej nauczyciel, inaczej lekarz, a jeszcze inaczej policjant. Inaczej dorosły, a inaczej dziecko” – przekonywał. „Człowiek, który się dzieli, nigdy nie będzie biedny” – pointował.

Bp Rakoczy mówił też o ołtarzu, który zaraz potem konsekrował.

„W tym ołtarzu zapisana jest wasza wiara, nadzieja i miłość do Chrystusa. Jest w nim też zawarta miłość do św. Franciszka, którego relikwie tam są złożone” – zaczął.

Wyjaśniał też znaczenie poświęcania ołtarza jako oddania go na wyłączną własność Boga. „Ołtarz jest przedłużeniem Krzyża, Kalwarii i Wieczernika. Ołtarz jest miejscem ofiary. Jednoczy ziemię z niebem. Ołtarz jest najważniejszym miejscem w każdej świątyni. Miejscem ofiary i uczty, na którym uobecnia się ofiara na Krzyżu. Jest centrum, wokół którego gromadzi się Kościół” – wyliczał.

„Niech nasze życie staje się ołtarzem” – apelował.

Na koniec Eucharystii przyzywał bł. Jana Pawła II, którego relikwie wprowadził do kościoła tuż przed mszą św. „Módl się za nami, abyśmy słowem i życiem głosili Chrystusa Odkupiciela” – prosił.

Na zaproszenie proboszcza i kustosza sanktuarium o. Radosława Kramarskiego OFMConv w święcie wzięli udział obok kapłanów i parafian również dobrodzieje i wykonawcy renowacji świątyni i ołtarza oraz władze lokalnych instytucji i samorządowe.

Do wtorkowych uroczystości wierni przygotowywali się przez Triduum, które przeprowadził franciszkański liturgista o. Paweł Krzysztof Solecki OFMConv.

jms

Za: www.franciszkanie.pl.