Saletyni: „Staraj się podjąć decyzję mądrą, odrzuć zło, wybierz dobro”

Ksiądz raper Jakub Bartczak, niepełnosprawny zdobywca biegunów Janek Mela z rodzicami oraz zespół Maleo Reggae Rockers byli gośćmi czwartego dnia 27. MSSM w Dębowcu.

Rano konferencję wygłosił ks. Jakub Bartczak, duszpasterz i raper z Wrocławia. Przypomniał on młodzieży, że podstawą każdego powołania jest miłość, którą zawsze trzeba rozwijać. Niespodzianką była możliwość wspólnego zarapowania z wrocławskim duszpasterzem. Ks. Bartczak wygłosił także homilię podczas Mszy św. prymicyjnej. Tego roku odprawiało ją siedmiu nowych księży – sześciu z diecezji tarnowskiej i jeden saletyn – ks. Jakub Pawłowski.

Niepełnosprawny zdobywca dwóch biegunów Ziemi Janek Mela oraz jego rodzice Bogdan i Urszula byli szczególnymi gośćmi tego dnia. Opowiadali oni młodzieży o tragicznych doświadczeniach i kryzysach swojego życia rodzinnego. Podkreślili jednocześnie, że dzięki Bożej łasce człowiek może wszelkie trudności wykorzystać do swojego rozwoju.

Po kolacji odbyły się „spotkania w trawie”, podczas których młodzież rozmawiała o miejscu człowieka we wspólnocie. Ostatnim akordem dnia był porywający koncert zespołu Maleo Reggae Rockers. Dzień zakończył się wspólną modlitwą.

Zobacz, co działo się czwartego dnia 27. MSSM-u

Za: www.saletyni.pl