Sercanie Biali: Kapituła Prowincjalna 2015

W dniach od 7 do 10 kwietnia 2015 roku, w klasztorze „Christus Rex” w Polanicy Zdroju, miała miejsce XI Kapituła Prowincjalna Polskiej Prowincji, w której uczestniczyło siedemnastu delegatów z Polski, Norwegii, Niemiec i Austrii. Przełożonego Generalnego reprezentował Radny Generalny – O. Pankrasius Olak SSCC.

Kapituła wytyczyła na kolejne trzy lata priorytety formacji stałej, wspólnotowej i duszpasterskiej. Ukonstytuował się nowy Zarząd Prowincjalny w składzie: O. Piotr Budrewicz SSCC, O. Leszek Gólczyński SSCC, O. Kamil Wawro SSCC, O. Radosław Zięzio SSCC oraz O. Tomasz Wesołowski SSCC.

Za: www.sercaniebiali.pl