Sercanie: Inauguracja jubileuszowego roku akademickiego

W sobotę, 5 października w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach już po raz pięćdziesiąty został zainaugurowany rok akademicki. Uroczyste Gaude Mater Polonia rozpoczęło spotkanie w auli seminaryjnej, a studenci I rocznika złożyli ślubowanie.

Był okolicznościowy wykład i wystąpienia. Inauguracja nowego roku nauki rozpoczęła jednocześnie Zloty Jubileusz istnienia stadnickiej uczelni.

Po przywitaniu przybyłych gości przez rektora seminarium ks. dra Roberta Ptaka SCJ, prefekt ds. studiów ks. mgr Przemysław Bukowski SCJ przedstawił sprawozdanie dotyczące działalności naukowo-dydaktycznej i apostolskiej seminarium za rok akademicki 2012/2013. Kolejnym punktem programu była immatrykulacja alumnów I rocznika: Piotra Durka SCJ, Wojciecha Bochenka SCJ, Dariusza Motyki SCJ i Dominika Rudana SCJ. Otrzymali oni indeksy z rąk przedstawiciela Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks. dra hab. Krzysztofa Gryza.

Wykład inauguracyjny zatytułowany: 50-lecie Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach zaprezentował ks. prof. dr hab. Władysław Majkowski SCJ. Podczas akademii miało również miejsce wystąpienie przełożonego Polskiej Prowincji Księży Sercanów ks. dra Artura Saneckiego SCJ. Punktem wieńczącym jubileuszową inaugurację była uroczysta Msza św. w kaplicy seminaryjnej, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. bp Józef Wróbel SCJ. Po południu odbyła się też pierwsza konferencja profesorska w nowym roku akademickim.

Uroczystość zgromadziła licznie przybyłych gości. Znaleźli się wśród nich m. in.: ks. bp Józef Wróbel SCJ, prowincjał Księży Sercanów ks. Artur Sanecki SCJ, burmistrz Miasta i Gminy Dobczyce Marcin Pawlak, byli rektorzy seminarium, wykładowcy, przedstawiciele gminnych władz administracyjnych i szkolnictwa oraz dobroczyńców i pracowników seminarium. W czasie inauguracji podkreślano i życzono, by rozpoczęty Złoty Jubileusz był złotym rokiem w każdym wymiarze dla wykładowców, wychowawców, alumnów, pracowników i dobroczyńców Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach.

tekst: Adam Podsiadło SCJ
zdjęcia: Michał Tomaka SCJ

Za: www.sercanie.pl.