Sercanie – Kraków: Czwarty dzień Kapituły Prowincjalnej

Kapituła sercanów przekroczyła półmetek. W czwartek wysłuchano radnego generalnego o przygotowaniach do Kapituły Generalnej i pracowano w grupach.

Spotkanie przy ołtarzu w czwartkowy dzień upłynęło pod kątem modlitwy o powołania do Zgromadzenia, a Eucharystii przewodniczył ks. Marek Romańczyk. W homilii, ks. Tadeusz Michałek nawiązując do czytanej tego dnia Ewangelii zachęcającej do otwarcia na Boże „nawiedzenia”, zwrócił uwagę, że sercanin ma być człowiekiem szczególnego oczekiwania na przyjście Pana, na obfitość Jego łask. „Jako sercanie mamy być zakonnikami „wypatrywania nawiedzenia”. Dokonuje się to poprzez: czujność, gotowość, otwartość serca, wierność i miłość. Kroczenie tą drogą zawsze zapewnia Boże błogosławieństwo. Nie musimy się wówczas obawiać, że nasze życie przerodzi się w ruinę, tak jak opasłe i piękne mury świątyni jerozolimskiej. Ufamy, że nasze piękne struktury dla prowadzenia życia wspólnotowego i dzieł apostolskich nigdy nie będą „puste”, nie będą się przeradzać w swoistą ruinę, gdyż Boskie Serce Jezusa przygotowuje nam ogrom swego błogosławieństwa i nowych darów. Udzieli nam także daru nowych powołań zakonnych i kapłańskich. O ten dar trzeba nam tylko ufnie prosić będąc wiernym w oczekiwaniu na Jego pojawienie się” – podkreślił Kaznodzieja.

Pierwsze zebranie w tym dniu w sali obrad wypełniło wystąpienie radnego generalnego ks. Johna van den Hengela, który omówił temat najbliższej Kapituły Generalnej „Miłosierni we wspólnocie z ubogimi”.„Nie ukrywam, że pojawienie się takiego tematu na spotkaniu wyższych przełożonych w listopadzie ubiegłego roku zaskoczyło wszystkich, ale szybko uznano, że znajduje się on w centrum naszej duchowości” – wyznał gość z Zarządu Generalnego, przytaczając liczne wypowiedzi i publikacje o. Jana Dehona o miłosierdziu. Jak głosić miłosierdzie Boże w homiliach, wspólnocie, spotkaniach z ludźmi, modlitwie – tymi zagadnieniami będą zajmować się ojcowie Kapituły Generalnej. Równocześnie Kapituła zastanowi się nad obecną rolą wspólnoty w odniesieniu do ludzi ubogich, wykluczonych, znajdujących się często na peryferiach Kościoła, a także poruszy społeczny wymiar sercańskiego charyzmatu.

Praca w grupach koncentrowała się na refleksji dotyczącej przeżywania rad ewangelicznych we wspólnotach w obecnych czasach, wzajemnych relacjach i szukania nowych form dotarcia do człowieka z ewangelicznym przekazem. Zastanawiano się także, w jaki sposób wzmacniać wymiar społeczny charyzmatu, mając na uwadze solidarność z ubogimi i wykluczonymi oraz lepszą współpracę ze świeckimi. Delegaci zajęli się też zjawiskiem wzrostu liczby starszych zakonników i opieką nad chorymi w prowincji. Z kolei rektor Stadnickiego seminarium ks. Robert Ptak zapoznał zebranych z celowością prowadzonych od jakiegoś czasu w budynku remontów.

W tym dniu wybrano zastępców delegatów na Kapitułę Generalną w Rzymie. Zostali nimi księża: Sławomir Knopik, Sławomir Kamiński i Krzysztof Zimończyk.

Więcej (zdjęcia) na: www.sercanie.pl