Siostry Zakonne dziękują za łaskę powołania

BPJGSiostry Zakonne Archidiecezji Poznańskiej modliły się w czwartek, 2 lipca przed Cudownym Obrazem Maryi Jasnogórskiej. Wraz z siostrami na Jasną Górę przybył bp Zdzisław Fortuniak, przewodniczący Referatu Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Archidiecezji Poznańskiej. 

„W Roku Życia Konsekrowanego pielgrzymujemy przede wszystkim, by dziękować Panu Bogu, Matce Bożej za łaskę powołania, jak również prosić o potrzebne łaski, by nasze życie zakonne było święte, błogosławione i przynosiło, jak najlepsze owoce podejmując wszelkie posługi w Kościele, dla dobra drugiego człowieka, ale także, by Ewangelia Jezusa Chrystusa, była coraz bardziej poznawana i przez to Kościół stawał się jeszcze bardziej jednością ale także umocnieniem dla wszystkich” – wyjaśnia s. Józefa, elżbietanka z Poznania.

„Pielgrzymujemy z różnych wspólnot zakonnych z archidiecezji, by w różnorodności dziękować za to samo, dziękować za powołanie i prosić o potrzebne łaski, szczególnie tutaj u tronu Matki, u serca Matki, niejako chcemy się schronić w sercu Matki i powierzać naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – wyjaśnia s. Józefa – Zapewne z pielgrzymki zabierzemy dużo Bożych natchnień i wewnętrzne zapewnienie, że Bóg był, jest i będzie. To dla nas ważne w tych trudnych czasach, gdzie zacierają się różne wartości, że najwyższą naszą wartością jest Bóg, i dla niego warto podejmować wszelkie trudy, poświęcenia, bo od Niego wyszliśmy i ku Niemu zdążamy”.

Mszy św. odprawionej o godz. 11.00 przewodniczył bp Zdzisław Fortuniak, który w homiliiprzytoczył słowa Ojca Świętego Franciszka i podkreślił, że są one skierowane do wszystkich ludzi: „Zachęcam wszystkie wspólnoty chrześcijańskie do przeżywania tego roku (Roku Życia Konsekrowanego) przede wszystkim, aby podziękować Panu i z wdzięcznością przypomnieć o otrzymanych darach, które nadal otrzymujemy za pośrednictwem świętości założycieli i założycielek oraz wierności charyzmatowi tak wielu osób konsekrowanych. Zachęcam was wszystkich do zgromadzenia się wokół osób konsekrowanych, by radować się z nimi, dzielić ich trudności, by współpracować z nimi na tyle, na ile to możliwe, żeby kontynuować ich posługę i dzieło, które jest też dziełem całego Kościoła. Niech odczuwają miłość i serdeczność całego ludu chrześcijańskiego”.

„Modląc się więc razem z siostrami rozważamy, że konsekracja poprzez profesję rad ewangelicznych czyli przez śluby, jest rozwinięciem tego początku jaki stanowi chrzest, którym wszyscy jesteśmy obdarowani – mówił dalej w homilii bp Zdzisław Fortuniak – W tej konsekracji zawiera się dojrzały wybór i odpowiedź na miłość Chrystusa. Oddając mu siebie w sposób całkowity i niepodzielny siostry pragną iść za Nim”.

„Dla większości ludzi siostry znane są przede wszystkim z tego co robią, bo opiekują się chorymi, są wśród dzieci, opiekują się biednymi, niepełnosprawnymi, nauczają, pracują w kościołach, pracują w zapleczach zakonnych, jednakże prawdziwa ich wielkość płynie nie z tego, co robią, ale z tego, czym są, a to wymaga wierności na wzór Maryi” – podkreślił biskup.

Siostry zakonne odwiedzą również Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice oraz Łagiewniki.

o. Stanisław Tomoń 
BPJG / es

Za: www.jasnagora.com