Służebniczki NMP: rekolekcje o dobroci

„Bądźmy dobrzy jak chleb” to temat rekolekcji Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego, które odbyły się w dniach 17-19.11, w budynku Studium Muzycznego, przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi. Przez trzy dni, członkowie Stowarzyszenia, którzy  przybyli z Krakowa, Tarnobrzegu, Lublina, Tuligłów, Strykowa, Liskowa i Łodzi, pochylali się nad słowem DOBROĆ by zobaczyć jeszcze raz, może nieco głębiej Dobroć Boga. Przyjrzeć się dobroci świętych, dobroci prostej jak chleb, dobroci spalającej  się jak świeca. Dobroci, która po wielkiej walce wewnętrznej potrafi wybrać większą wolność i  zanieść ją na peryferie,  dobroci, która potrafi oddać nie tylko ostatnie srebrne łyżeczki ale rozdać swoje talenty, swój czas i całe swoje serce. To spotkanie modlitewne pozwoliło zobaczyć ile dobra Bóg wlał w nasze serca, ile dobra otrzymujemy każdego dnia, ile dobra jest wokół nas i w jaki sposób każdy z nas może otrzymane dobro nieść dalej.

Zebranych, ok. 80 uczestników, przywitała Matka Prowincjalna Iwona Zamorska i przekazała informacje o ważnych wydarzeniach w kraju i w naszej diecezji.  W pierwszym dniu,  konferencję na temat; „Odwieczna Dobroć w pismach s. Leonii Nastał ” ubogaconą slajdami, wygłosiła s. Maria Malinowska – wikaria generalna Sióstr Służebniczek. Każdą grupa miała też możliwość zaprezentowania  czynionego dobra, na forum grupy. Drugi dzień miał charakter modlitewno-formacyjny.  Konferencje o św. Alberta Chmielowskim – dobrym jak chleb wygłosił p. Jan Seweryn – członek Stowarzyszenia  z Łodzi. W następnej konferencji, ks. Grzegorz Kopytowski – dyrektor Studium Muzycznego ukazał modlitwę jako nasz sposób  pamiętania „o wielkiej dobroci Boga”. W czasie Eucharystii, podczas homilii rozwinął  temat wiary. Członkowie ze wszystkich grup włączyli się czynnie w liturgię. Popołudnie rozpoczęła – „Kontemplacja dobroci Boga”-  modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, połączona z Koronką do Bożego Miłosierdzia. Popołudniową konferencję pt. „Serce pełne dobroci bł. E. Bojanowskiegowygłosiła s. Elżbieta Baran – asystentka Rodziny z Krakowa. Podczas pracy w grupach uczestnicy dzielili się Ewangelią,  zapoznali z fragmentami Orędzia na Światowy Dzień Ubogich oraz podjęli konkretny czyn dobroci,  spełniając prośbę papieża Franciszka: „aby wspólnoty chrześcijańskie, (…) zaangażowali się w przygotowanie wielu momentów przyjacielskich spotkań, naznaczonych solidarnością i konkretną pomocą.”

W niedzielę, rekolektanci spotkali się przy pomniku św. Faustyny Kowalskiej, gdzie  s. Maria Gruszka –Służebniczka (obecnie sekretarka w wydziale duszpasterskim kurii łódzkiej), zapoznała z biografią i szczególnymi miejscami związanymi z patronką Łodzi. Koronką, cała grupa  zawierzyła Stowarzyszenie i  Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Miłosierdziu Bożemu. Następnie, przy katedrze  s. Maria przybliżyła historię naszego miasta oraz wspomniała wizytę Jana Pawła II w Łodzi. Po pamiątkowym zdjęciu przy pomniku  Jana Pawła II, wszyscy modlili się za poległych w Smoleńsku. Zwiedzili też katedrę i obejrzeli pokaz multimedialny o wielokulturowej Łodzi oraz  film o św. Faustynie. Uczestniczyli we Mszy św. pod przewodnictwem abp Grzegorza Rysia, podzielili się chlebem z ubogimi.   Rekolekcje zakończyły się  w teatrze DOM, gdzie Rodzina Edmundowi obejrzała spektakl Marcina Kobierskiego pt. „Nieśmy nadzieję ubogim”, w reżyserii Mirosławy Marcheluk i Ryszarda Mroza. Aktorami –amatorami były osoby duchowne w tym, trzy Siostry Służebniczki.  Przedstawienie ukazało postać bł. E. Bojanowskiego jako człowieka, który sam dotknął nędzy. Spektakl ten  pięknie wpisał się w I Światowy Dzień Ubogich. Rekolekcje „Rodziny Rodzin” upłynęły w atmosferze modlitwy, prostoty, radości, wzajemnej jedności serc i wdzięczności wobec Boga oraz „pamięci  o Jego  wielkiej dobroci”.                

s. Małgorzata – służebniczka NMP