Spotkanie duchackich formatorów europejskich

Wzrastanie w gorliwości – to myśl przewodnia spotkania formatorów europejskich ze Zgromadzenia Ducha Świętego, które rozpoczęło się w Domu Prowincjalnym w Bydgoszczy.

Osoby odpowiedzialne za formację w zgromadzeniu misyjnym, pracujące w Europie, każdego roku spotykają się w jednej z prowincji. W miejscu, w którym młodzi ludzie odbywają początkową formację. Są przygotowywani do posługi ojca lub brata zakonnego. – Oczywiście oprócz bieżących spraw i zagadnień, które wciąż powracają, mamy jeden temat przewodni. Tym razem jest nim gorliwość duchacka. Zastanawiamy się w jaki sposób my – odpowiedzialni za formację – mamy pomóc tym młodym wzrastać w gorliwości. By osoby wyświęcone czy będące po ślubach wieczystych, mogły gorliwie podejmować zadania, które zostaną im powierzone – powiedział o. dr Marek Walkusz CSSp, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy.

Duchacze pracują na całym świecie, w tym w jedenastu krajach Europy. Natomiast młodzi podejmują formację w Irlandii, Francji, Hiszpanii, Polsce i Portugalii. – Bardzo ważne jest, aby młodzi mieli w sobie gorliwość apostolską – powiedział koordynator formatorów europejskich o. Emmanuel Meaudre CSSp. – Osoby będące w formacji mają podejmować dzieła apostolskie, a formatorzy pochylać się nad nimi, poddając wszystko właściwej refleksji. Powinno się to dziać w połączeniu z formacją intelektualną – dodał duchacz z Francji.

Ojciec Pedro Fernandes CSSp, pełni posługę pierwszego asystenta prowincjała w Portugalii. Sprawuje także opiekę duszpasterską nad młodymi. – Musimy dobrze poznać świat, do którego pójdą pracować przyszli misjonarze. Rozeznać złożone problemy i wyzwania, które jawią się w różnych formach. Mamy wejść w życie młodych, być z nimi i razem przeżywać codzienność, a przy tym równolegle działać i przygotowywać do zadań, jakie przed nimi stają – powiedział o. Fernandes CSSp.

Pochodzący z Kamerunu o. Paul Nanfack CSSp, pracuje obecnie we Francji. Zakonnik zauważył, że młodzi, którzy pukają do drzwi zgromadzenia, pragną w miarę szybko przejść do konkretnego działania. – Mają w sobie na początku tę gorliwość. Jednak każdy jest inny i trzeba nam, formatorom uważnie się przyglądać, a nade wszystko słuchać. Dzięki temu wchodzimy głębiej w ich duchowość, wspomagając na drodze powołania. Możemy również upewnić się, czy to, co przeżywają, koresponduje z charyzmatem Zgromadzenia Ducha Świętego – powiedział.

Program zjazdu, którego gospodarzem jest Prowincja Polska Zgromadzenia Ducha Świętego,  zakończy się 8 listopada, został wypełniony modlitwą, intelektualną refleksją, dzieleniem się formacyjnym doświadczeniem, w czasie dziesięciu sesji. Na świecie pracuje ponad trzy tysiące duchaczy.

Źródło: Zgromadzenie Ducha Świętego