Home WiadomościZ kraju Spotkanie odpowiedzialnych za życie konsekrowane w diecezjach

Spotkanie odpowiedzialnych za życie konsekrowane w diecezjach

Redakcja

12 listopada w Centrum Caritas Okopowa w Warszawie, na zaproszenie przewodniczącego Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego bp. Jacka Kicińskiego CMF, odbyło się spotkanie osób odpowiedzialnych za życie konsekrowane w diecezjach (wikariuszy biskupich, referentek, referentów i delegatów KWPZM ds. zakonów męskich). Obradowała także Komisja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Spotkanie rozpoczęła o godz. 9.30 Eucharystia pod przewodnictwem o. bp. Jacka Kicińskiego CMF, który w krótkiej homilii nawiązał do czytań liturgicznych, mówiących o „dniu Pańskim” na końcu czasów.

Na początku spotkania w auli bp Kiciński powitawszy wszystkich nawiązał do rozpoczętego 9 października Synodu biskupów w jego fazie diecezjalnej oraz przypomniał o swoim liście do osób konsekrowanych, zachęcającym do czynnego udziału w procesie synodalnym. Zapowiedział też tematy spotkania. O udziale osób konsekrowanych w procesie synodalnym będzie mówił o. Robert Wawrzeniecki OMI, M. Danuta Wróbel omówi program dni skupienia dla osób konsekrowanych w roku duszpasterskim 2021/2022 zaś ks. prof. Bogdan Giemza SDS zaproponuje koncepcję wykładów z teologii życia konsekrowanego w ramach formacji seminaryjnej.

O. Robert Wawrzeniecki rozpoczął swoje rozważania od konstatacji, że w wielu środowiskach kościelnych w Polsce istnieje niechęć i wątpliwości dotyczące nowego kształtu synodu biskupów, być może wynikająca z niepokojących doświadczeń Kościoła w Niemczech oraz z przeciwnych synodowi doniesień medialnych.

Następnie o. Robert przedstawił całą serię dokumentów Kościoła od konstytucji apostolskiej papieża Franciszka Episcopalis Communio z 2018 r., po ostatnie listy Episkopatu Polski. Główna część wystąpienia dotyczyła możliwych sposobów uczestniczenia osób konsekrowanych w drodze synodalnej na jej etapie diecezjalnym. Wykorzystał do tego wskazania Vademecum i Podręcznika, przygotowanych przez Sekretariat Synodu Biskupów, dokumenty Kongregacji IŻKiSŻA i Episkopatu Polski. Przedstawił także niektóre propozycje, które pojawiły się podczas spotkania KWPZM w Krakowie w październiku.

W trakcie swojej prezentacji o. Robert zauważył, że w dokumentach poszczególnych diecezji pojawiły się propozycje udziału osób konsekrowanych w procesie dyskusji synodalnej w diecezji, ale brakuje konkretnych pytań, dotyczących wkładu charyzmatów zakonnych w życie diecezji.

W podsumowaniu została przedstawiona całą gama możliwego zaangażowania osób i wspólnot życia konsekrowanego w rozpoczęty przez Kościół Synod poświęcony synodalności.

Matka Jolanta Olech opowiedziała w jaki sposób zgromadzenia żeńskie podjęły proces synodalny w ramach Konferencji KWPŻZZ.

O. bp Kiciński poprosił, aby spotkania dotyczące procesu synodalnego realnie i rzeczywiście zapoczątkować zarówno we wspólnotach zakonnych jak i w wymiarze diecezjalnym.

M. Danuta Wróbel po przerwie kawowej przedstawiła zarysy programu dni skupienia dla osób konsekrowanych na rok 2021/22. We wstępie przypomniała historię posługi diecezjalnych referentek ds. instytutów żeńskich, bowiem w tym roku mija 70 rocznica ich powołania.

Aktualny program formacyjny opiera na programie duszpasterskim „Eucharystia i tajemnica posłania” i nosi własny tytuł „Eucharystyczny styl życia”w nawiązaniu do określeń używanych przez papieża Franciszka. Matka Danuta omówiła miesiąc po miesiącu tematykę dni skupienia a na zakończenie swojej wypowiedzi przedstawiła wyniki ankiety o percepcji tych materiałów w poszczególnych diecezjach.

Ks. prof. Bogdan Giemza SDS w swoim wystąpieniu przedstawił koncepcję programu wykładów z teologii życia konsekrowanego w Polsce. W pierwszej części przypomniał historię obecności tematyki życia konsekrowanego w formacji kapłanów diecezjalnych, zaś w drugiej omówił zawartość tematyki życia konsekrowanego w nowym „Ratio” dla diecezji polskich. Ostatnia część wykładu poświęcona była omówieniu konkretnej propozycji programu wykładów z teologii życia konsekrowanego.

Po wspólnym obiedzie odbyły się spotkania w trzech grupach tematycznych (wikariusze biskupi, referentki i delegaci KWPZM) oraz posiedzenie Komisji KEP.

POSIEDZENIE KOMISJI KEP DS. INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO

Komisja na swoim spotkaniu zdecydowała, iż przyszłoroczny  Dzień Życia Konsekrowanego w Polsce będzie przeżywany w refleksji na trzema kluczowymi słowami rozpoczętego Synodu Biskupów  komunia, uczestnictwo i misja. Podczas corocznej konferencji prasowej przewodniczący 4 konferencji życia konsekrowanego w Polsce zaprezentują wielowiekowe doświadczenie rozeznawania wspólnotowego, które na przestrzeni dziejów wspólnot zakonnych przybierało zróżnicowanie i bogate formy, możliwe do wykorzystania  aktualnie, w procesie synodalnym. Przyjęto hasło tych obchodów: „Na wspólnej drodze – zaangażowanie osób konsekrowanych w proces synodalny’.

Następnie odbyła się krótka dyskusja nad projektem regulaminu Komisji. Uzgodniono że do końca grudnia będzie czas na nadsyłanie poprawek do tego dokumentu.  

W kolejnym punkcie obrad dyskutowano nad przygotowaniem materiałów do wykładów z zakresu teologii życia konsekrowanego w w wyższych seminariach. Komisja zdecydowała, iż powołany zostanie zespół pod przewodnictwem bp. Jacka Kicińskiego do zredagowania odpowiedniego podręcznika. Kandydatów do tego zespołu poszczególne Konferencje życia konsekrowanego mają przedstawić do Bożego Narodzenia na ręce bp. Jacka Kicińskiego.

Na zakończenie spotkania Komisji była możliwość podzielenia się wnioskami  oraz spostrzeżeniami dotyczącymi  aktualnych problemów i wyzwań życia konsekrowanego w Polsce.    

OKM

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda