Home WiadomościZ kraju Spotkanie odpowiedzialnych za życie konsekrowane w diecezjach

Spotkanie odpowiedzialnych za życie konsekrowane w diecezjach

Redakcja

Biuletyn CIZW siedzibie sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski odbyło się 14 października doroczne spotkanie osób odpowiedzialnych w diecezjach za życie konsekrowane (wikariuszy biskupich, dyrektorów wydziałów, siostry referentki i delegatów ds. zakonów męskich). Po Mszy św. koncelebrowanej odprawionej w kaplicy sekretariatu KEP rozpoczęło się spotkanie w auli z udziałem ponad 100 uczestników. Bp Kazimierz Gurda, przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego przywitał uczestników, wśród których byli biskupi należący do Komisji: bp Antoni P. Dydycz, bp Zdzisław Fortuniak, bp Ro- muald Kamiński, bp Rudolf Pierskała, bp Józef Szamocki. W spotka- niu uczestniczyli także m. Weronika Sowulewska, przewodnicząca Konferencji Przełożonych Klasztorów Kontemplacyjnych, p. Jolanta Szpilarewicz, przewodnicząca konferencji Instytutów Świeckich oraz o. Janusz Sok, przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich.

Na początku spotkania wysłuchano dwóch wystąpień. Siostra Aleksandra Huf wygłosiła referat o nauczaniu papieża Franciszka oraz dokumentach Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowa- nego i Stowarzyszeń Życia Konsekrowanego na czas Roku Życia Konsekrowanego. Następnie bp Józef Szamocki przedstawił zarys programu duszpasterskiego Episkopatu Polski na rok 2016. Bp Szamocki zaproponował spojrzenie na ten dokument z perspekty- wy osób konsekrowanych. Hasłem roku jest „Nowe życie w Chrystusie” i wiąże się ściśle z 1050 rocznicą Chrztu Polski. Wpisują się w ten temat, zarówno Jubileusz Miłosierdzia, ogłoszony na cały 2016 rok przez papieża Franciszka dla całego Kościoła, oraz kończący się 2 lutego 2016 r. Rok Życia Konsekrowanego. W programie położono nacisk na sakrament chrztu oraz duchowość chrzcielną a także przygotowanie do niego w środowiskach rodzinnych. Drugą część bp Szamocki poświęcił tematowi: Świadek duchowości chrzcielnej – osoba konsekrowana w kontekście programu duszpasterskiego.

Po wysłuchaniu obu referatów odbyła się dyskusja. Bp K. Gurda wprowadzając do niej powiedział, iż temat przyszłorocznego roku duszpasterskiego jest bardzo bliski samej istocie życia konsekro- wanego. Bp A. P. Dydycz w nawiązaniu do nauczania papieża Franciszka zauważył, iż podkreśla on potrzebę kontynuacji i cią- głości (z wdzięcznością pamiętać o przeszłości, tworzyć teraźniej- szość z pasją i patrzyć w przyszłość z nadzieją). Ks. Czesław Parzy- szek SAC zwrócił uwagę na potrzebę lepszej znajomości duchowo- ści i charyzmatu założycieli rodzin zakonnych.

O. J. Kiciński stwierdził, iż klamrą łączącą Rok Życia Konsekrowanego z Jubileuszem Miłosierdzia jest duchowość chrzcielna, która stanowi fundament duchowości osób konsekrowanych. Natomiast bp Z. Fortuniak przypomniał, że Augustyn tworząc wspólnoty konsekrowane chciał pokazać, że można żyć prawdziwie po chrześcijańsku. Iść na peryferie to znaczy pokazać ludziom dalekim od Boga, także żyjącym na marginesach moralności, że można żyć po chrześcijańsku. Zaproponował, aby 2 lutego w przyszłym roku odnowienie ślubów powiązać z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych w jednej liturgii. W jego opinii świadectwo życia kon- sekrowanego może być tamą dla procesów laicyzacji – jeśli wskaże, jak można na serio żyć po chrześcijańsku dzisiaj.

Po przerwie o. Kazimierz Malinowski przedstawił krótką relację z II Kongresu Młodych Osób Konsekrowanych oraz pielgrzymki z okazji wspomnienia męczenników z rodzin życia konsekrowanego (obchodzoneg 26 wrzesnia w całym Kościele). W pielgrzymce wzięło udział ok 5000 osób. O. Kazimierz poinformował także, iż KWPZM bardzo pozytywnie oceniając pojawienie się delegatów ds. życia konsekrowanegow diecezjach postanowiła zwrócić się do polskich biskupów o pozostawienie tej funkcji na stałe, także po zakończeniu Roku Życia Konsekrowanego. Spotkało się to z bardzo pozytywną reakcja ze strony zebranych, tym bardziej, iż wielu obserwuje zbyt małe zaangażowanie mężczyzn konsekrowanych w różne wydarzenia dotyczące życia konsekrowanego w diecezjach. Pojawiały się jednak w dyskusji głosy, że wraz z pojawieniem się delegatów ta sytuacja stopniowo się zmienia.

Po wyczerpaniu dyskusji na temat współpracy między zakonnikami a diecezjami bp K. Gurda poprosił organizatorów do przedsta- wienia przebiegu pielgrzymek międzydiecezjalnych osób konsekrowanych (Gietrzwałd, Gostyń, Góra Św. Anny; Święty Krzyż). Następnie omówiono przygotowania do Dnia Życia Konsekrowanego w 2016 r. Temat ten był także podjęty w spotkaniu Komisji Episkopatu ds. życia konsekrowanego oraz w pracy grup roboczych (męskiej i żeńskiej), które spotkały się po wspólnym obiedzie.

Postanowiono zaproponować aby zakończenie Roku Życia Konsekrowanego w diecezjach było poprzedzone triduum sprawowanym w różnych miejscach diecezji (dzień ekspiacji sobota, uroczyste nieszpory z ludem – niedziela i dzień refleksji – poniedziałek). Przed Eucharystią w Dzień życia konsekrowanego pownno odbyć się przejscie z miejsca znaczącego dla zycia konsekrowanego do znaniem wiary (odpowiednią przygotuje o. Gabriel Bartoszewski katedry (z zapalonymi gromnicami). W trakcie Eucharystii propo- OFMCap)

OKM

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda