Spotkanie rektorów seminariów duchownych

Doroczną konferencję na Jasnej Górze przeżywają rektorzy wyższych zakonnych i diecezjalnych seminariów duchownych z całego kraju. Są także kapłani z seminariów polonijnych w Stanach Zjednoczonych i na Białorusi. Spotkanie, które rozpoczęło się we wtorek, 5 września, jest okazją do wymiany doświadczeń i odczytania nowych dróg w formacji kolejnych pokoleń księży.

„Matka Boża dla wszystkich kapłanów jest Wychowawczynią Powołania. Wielu z kapłanów, można powiedzieć, że ma powołanie właśnie ‘jasnogórskie’, że gdzieś ta Matka Boża ‘popchnie’ tego młodego człowieka na te ścieżki kapłańskie, i go wspiera, i się nim opiekuje, i zawsze jest obecna przy kapłańskim sercu” – mówi o. Grzegorz Prus, rektor paulińskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie na Skałce.

Temat rozważany przez rektorów wyższych seminariów duchownych w czasie konferencji na Jasnej Górze to słowa: „Syn, brat, ojciec – kobieta i ksiądz”.

„Podczas wykładów i dyskusji zastanawiamy się, jak pomóc klerykom we właściwym przeżywaniu i kształtowaniu relacji międzyludzkich – mówi ks. Konrad Kościk, przełożony seminarium diecezji sosnowieckiej – Pewnie będziemy też dyskutowali na temat relacji i do najbliższych, i do tych wszystkich, których spotykamy w naszej codzienności, czy tej kleryckiej, czy też duszpasterskiej w kapłaństwie. Każdy ksiądz musi być dobrym człowiekiem, potem dobrym chrześcijaninem i dopiero na końcu dobrym księdzem, jeśli tę hierarchię odwrócimy, to zawsze będzie jakieś wykrzywienie, więc przede wszystkim musimy budować na człowieczeństwie, dlatego ten temat jest bardzo aktualny, i wręcz konieczny”.

Mszy św. odprawionej we wtorek, 5 września przed Cudownym Obrazem o godz. 7.30 przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Zebranych powitał o. Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej Góry.

W homilii abp Wacław Depo zauważył: „Wszyscy, jak tu jesteśmy, mamy świadomość, że jednym z wielkich zadań, przed jakimi stoi Kościół powszechny i zarazem Kościół w Polsce, to nie tylko sprawa rozpoznawania, modlitwy i towarzyszenia powołanym, ale zadanie zachowania tożsamości katolickiej i tym samym jedności wiary w Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. Ta tożsamość opiera się nie tyle na elementach zewnętrznych, ile na pewnym sposobie myślenia i działania zakorzenionym w Ewangelii i ubogaconym żywą tradycją Kościoła”.

Kaznodzieja przypomniał słowa Romano Guardiniego, że „istotą chrześcijaństwa jest nie idea, ale Osoba i osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem w tajemnicy Kościoła”. „Doświadczamy tego wszyscy i każdy z osobna, że nie ma powołań i prawdziwej misji poza Chrystusem i Jego Kościołem, który prowadzi Duch Święty – podkreślił abp Depo – Powołanie i charyzmaty rodzą się w Kościele i przez Kościół”.

„Jakość prezbiterium Kościoła lokalnego w dużej mierze zależy od jakości seminarium, a więc od jakości odpowiedzialnych również za formację – przypomniał metropolita częstochowski – Św. Jan Paweł II powie wprost przy poświęceniu naszych seminariów, że jeśli ktoś chce dotknąć tożsamości diecezji, musi wejść do seminarium”.

Za: www.jasnagora.com