Spotkanie u źródeł Rodziny Salezjańskiej

www.michalici.plZ okazji 200.rocznicy urodzin Św. Jana Bosko, w Turynie w dniach od 30 stycznia do 2 lutego 2015 roku spotkali się w Valdocco, Chieri i Colle Don Bosco Przełożeni Generalni i Odpowiedzialni za Rodzinę Salezjańską z całego świata.

Ze strony Zgromadzeń Michalickich uczestniczyli: Ks. Kazimierz Radzik, przełożony generalny; ks. Bogdan Kalisztan, prowincjał prowincji Włosko-Szwajcarskiej; Matka Natanaela Bednarczyk, przełożona generalna; Siostra Dolores Mermer, inspektorka, odpowiedzialna za kontakty z Rodziną Salezjańską.

Po powitaniu wszystkich uczestników jubileuszowego spotkania przez Przełożonego Generalnego Salezjanów, ks. Angel Fernendez Artime i po krótkiej prezentacji swoich wspólnot przez wyższych przełożonych, mieliśmy okazję zwiedzić Valdocco w Turynie, Chieri, miasto edukacji i skrystalizowania powołania św. Jana Bosko oraz Colle don Bosco, miejsce urodzenia i dzieciństwa Księdza Bosco.

Msze św. Dziękczynne sprawowaliśmy w Bazylice Wspomożycielki Wiernych w Turynie i w Bazylice w Colle. Spotkanie wyższych przełożonych zakończyło się wspólną modlitwą przy relikwiach św. Jana Bosko w Bazylice M.B. Wspomożycielki Wiernych.

Wykorzystując pobyt w Turynie, Ojciec Generał złożył wizytę Współbraciom pracującym w Crescentino we Włoszech i w Gambaronio w Szwajcarii. Spotkał się też  z biskupem diecezji Vercelli, abp. Marco Arnolfo oraz z biskupem diecezji Lugano, Valerio Lazzari.

Za: www.michalici.pl.