Home WiadomościZ kraju Sprawozdanie z działalności Jasnogórskiego Sanktuarium w Roku Pańskim 2021

Sprawozdanie z działalności Jasnogórskiego Sanktuarium w Roku Pańskim 2021

Redakcja

Jasną Górę nawiedziło w 2021 roku 1,6 mln pielgrzymów. Tegoroczne piesze pielgrzymowanie odbywało się zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszystkie grupy bezpiecznie dotarły do Jasnogórskiej Maryi. Tradycyjnie na zakończenie nieszporów, w czasie których zanoszone było dziękczynienie i przebłaganie za kończący się rok, kustosz Jasnej Góry, o. Waldemar Pastusiak przedstawił sprawozdanie z działalności duszpasterskiej Sanktuarium.

Jasną Górę nawiedziło w 2021 roku 1.600.000 pielgrzymów.

Tegoroczne piesze pielgrzymowanie odbywało się zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszystkie grupy bezpiecznie dotarły do Jasnogórskiej Maryi.

W tegorocznym sezonie pielgrzymkowym na Jasną Górę dotarło:
– 220 pielgrzymek pieszych – szło w nich ok. 74 tys.
– 205 pielgrzymek rowerowych – jechało w nich 6 250 osób
– 15 pielgrzymek biegowych – biegło w nich 444 osoby
Dotarła też 1 pielgrzymka konna a w niej 28 osób

Najliczniejsze piesze pielgrzymki to:
– 39. Pielgrzymka Tarnowska – 8 tys. 177 osób
– 310. Warszawska Pielgrzymka Piesza – 3 tys. 500 osób
– 43. Radomska Pielgrzymka Piesza – 3 tys. 297 osób
– 41. Krakowska Pielgrzymka Piesza – 3 tys. osób
– 44. Rzeszowska Pielgrzymka Piesza – 2 tys. 700 osób

Najdłuższą trasę przeszły:

– 40. Pielgrzymka Kaszubska grupa wyruszająca z Helu – 638 km w 19 dni
– 37. Pielgrzymka Szczecińsko – Kamieńska: grupy z Pustkowa – 615 km w 20 dni i ze Świnoujścia – 625 km w 19 dni
– 29. Pielgrzymka Ełcka: grupa z Suwałk – 560 km w 17 dni.

Pielgrzymki odbywały się zgodnie z wytycznymi GIS. Większe grupy wybierały zasadniczo formę sztafetową, mniejsze przychodziły tradycyjnie, ale noclegi miały w namiotach, remizach czy szkołach.

Grupy zorganizowane

Ze zgłoszonych w sumie 2072 pielgrzymek 1517 stanowiły pielgrzymki autokarowe. Przybyło blisko 4839 dzieci przystępujących do I Komunii świętej w grupach zorganizowanych z katechetami i rodzicami.

Z danych Centrum Informacji ponownie odnotowaliśmy mniejszą od wieloletniej liczbę pielgrzymów i turystów, jednak odnosząc się do roku 2020 było ich więcej. Aby uzmysłowić czytającym to sprawozdanie skalę załamania ruchu pielgrzymkowo – turystycznego, przytoczymy kilka danych statystycznych: w latach 1994 – 2019 średnia roczna liczba osób oprowadzanych przez Jasnogórskie Centrum Informacji wynosiła około 130 000. W roku 2020 z usług przewodnickich skorzystało tylko 11 460 osób, co stanowiło 8,8 % wieloletniej średniej, natomiast w roku 2021 było to 28 914 osób, co daje nam 22,2 % tejże.

W czasie sezonu pielgrzymkowego 2021 trasa zwiedzania Sanktuarium Jasnogórskiego obejmowała Muzeum 600–lecia, Salę Rycerską, Bazylikę i Bastion św. Rocha dla grup polskich oraz Muzeum 600–lecia, Salę Rycerską, Kaplicę Matki Bożej, Bazylikę i Skarbiec dla grup zagranicznych.

ANALIZA STATYSTYKI

Przy ograniczeniach narzucanych również w tym roku przez rządy państw na życie społeczne (w tym Kościół), branżę turystyczną i ogólnie ujmując działalność gospodarczą, miał miejsce mimo wszystko wzrost liczby oprowadzanych przez nas osób o blisko 20 000 – z 11 460 w roku 2020 do 28 914 (wzrost o 252 %) w roku bieżącym, oraz liczby grup (752 w roku 2020 do 1512 w roku bieżącym) (wzrost o 202 %). Z wyliczeń wynika, że w bieżącym roku liczba oprowadzonych osób to 22,2 % stanu z roku 2019. Pod względem ilości grup wygląda to korzystniej – 29,08 % stanu sprzed dwóch lat.

W pierwszej piątce oprowadzanych znalazły się takie kraje jak:

Polska (1059 grup i 21 980 osób) (75,8 %) (2020 r. – 58,7 %)
Niemcy (94 grupy i 2 054 osoby) (7,1 %) (2020 r. – 22,4 %)
USA (127 grup i 1 773 osoby) (6,1 %) (2020 r. – 1,9 %)
Francja (37 grup i 610 osób) (2,1 %) (2020 r. – 2,4 %)
Hiszpania (35 grup i 550 osób) (1,9 %) (2020 r. – 1,9 %)

Pod względem językowym kolejność jest nieco inna:

Język polski – 21 922 osoby (75,8 %) (2020 r. – 57,7 %)
Język niemiecki – 2 675 osób (9,2 %) (2020 r. – 24,0 %)
Język angielski – 2 387 osób (8,2 %) (2020 r. – 8,0 %)
Język hiszpański – 713 osób (2,4 %) (2020 r. – 2,4 %)
Język włoski – 452 osoby (1,5 %) (2020 r. – 4,3 %)

Tajemnicę Najświętszej Eucharystii kapłani sprawowali 50.072 razy

Rozdzielono Komunii św. 900. 000

Sakrament Małżeństwa zawarło – 36 pary.

Ochrzczono – 51 dzieci.

Jasnogórscy spowiednicy poświęcili pielgrzymom 20.870 godzin służąc w konfesjonale poprzez sprawowanie Sakramentu Pojednania.

Różne grupy modlitewne odbyły 151 czuwań nocnych.

W Księdze Wotywnej zarejestrowano 992 wot dziękczynno-błagalnych.

W sobotniej nowennie do Matki Bożej Jasnogórskiej złożono 370.258 kartki z prośbami i podziękowaniami.

We wspólnocie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej ponad 2000 osób zobowiązało się do odmawiania różańca w intencjach nawrócenia grzeszników i o pokój na świecie. W 2021 roku do wspólnoty dołączyło 528 osób.

W Parafialnych Księgach Pielgrzymów zanotowano 500 wpisów.

W Jasnogórskim Centrum Zawierzenia do księgi oddania Matce Bożej wpisało się 80 osób.

We wspólnocie „ Z Maryją ratuj człowieka”, pod opieką o. Kazimierza Manieckiego trwa modlitwa za tych, których zbawienie jest zagrożone. Wspólnota liczy 9 tys. osób z Polski i z zagranicy. Rozdano blisko 30.000 obrazków z modlitwą. Foldery z inicjatywą modlitewną „Z Maryją ratuj człowieka” są wydawane nie tylko w języku polskim, ale również w języku angielskim, włoskim, francuskim i ukraińskim, chorwackim i niemieckim. Drogą pocztową wysłano 8000 listów i paczek z materiałami propagującymi dzieło modlitwy.

Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia nawiedziło po różne materiały – obrazki, plakaty bądź na rozmowę duchowa ponad 2.400 osób.

W Jasnogórskiej Księdze Abstynencji podejmując czasową lub całkowitą abstynencję od alkoholu, nikotyny, narkotyków, hazardu, pornografii i uzależnienia od Internetu wpisało się 260 osób.

Darem modlitwy za młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania i za kleryków podjęły 90 osoby, 300 osób kontynuuje modlitwę za swoje dzieci i wnuków przez całe życie.

Jasnogórskie Kancelarie o. Przeora, o. Kustosza i inne wysłały ponad 250.000 listów, i ok. 30.000 e-mailów.

W Sanktuarium Jasnogórskim działa Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej, które prowadzi 4 wspólnoty:
Wspólnotę Zawierzenia Rodzin, które w każdą 1 sobotę miesiąca prowadzi zawierzenie Niepokalanemu Sercu NMP;
Wspólnotę „Niespokojnych Nadzieją” dla osób w wieku od 25 do 40 lat poszukujących męża i żony,
Wspólnotę osób, którzy oddali się w niewolę miłości na wzór św. Ludwika Grignion de Monforta, akt oddania ma miejsce dwa razy w roku 25 marca i 8 grudnia każdego roku; blisko 20 par zawarło związek małżeński
Wspólnota małżeństw i rodzin, która powstała poprzez zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi ze wspólnoty „Niespokojnych nadzieją”.
Z posługi jasnogórskich egzorcystów w Sanktuarium skorzystało blisko 290 osób, oraz przeprowadzono niezliczoną ilość rozmów telefonicznych.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Kana” pod opieką o. Piotra Stanikowskiego podczas cotygodniowych spotkań gromadzi wiernych na wspólną modlitwę.

Duszpasterstwo „Na Halach” prowadzone przez o. Dariusza Kropacza w kaplicy św. Józefa gromadzi co niedziela uczestników Eucharystii. Przy duszpasterstwie działa także zespół wokalno – instrumentalny liczący 40 osób oraz zespół dziecięcy liczący 30 dzieci.

W kaplicy św. Józefa „na Halach” odbywały się spotkania różnych grup pielgrzymkowych między innymi wspólnoty Odnowy w Duchu świętym „Kana”, „Niespokojnych Nadzieją”, „Sodalicji Mariańskiej” i wspólnoty neokatechumenalnej . „Na Halach” szerzy się kult św. Józefa. Wpłynęło 3177 prośby i podziękowania do świętego Józefa. Odbywa się peregrynacja figury św. Józefa. Co niedziel poszczególne rodziny przyjmują figurę św. Józefa wraz z przygotowywanymi modlitewnikami na cały tydzień. W 2020 roku na tygodniową modlitwę figurę św. Józefa przyjęło 44 rodzin. Wyświetlany film pt. „Cuda i łaski” obejrzało 4273 osób. Większość widzów to maturzyści, dzieci I komunijne oraz rodziny i pielgrzymi indywidualni.

W Poradnictwie Rodzinnym u pani Iwony Tabulskiej 830 osób szukało pomocy z zakresu życia małżeńskiego i rodzinnego.

W Poradnictwie Psychologiczno – Religijnym u pani Urszuli Łuchniak dla młodzieży przeprowadzono 645 rozmów indywidualnych i grupowych.

Światła i nadziei na drodze życia poprzez Jasnogórski Telefon Zaufania szukało 1980 osób. Czynny każdego dnia od godziny 20.00 do 24.00, w której posługują wolontariusze duchowni i świeccy.

Do Centralnego Ośrodka Krzewienia Duchowej Adopcji na Jasnej Górze zgłosiło się 271 osób, modlitwę duchowej adopcji podjęło 648 osób. Listów i e-maili o różnej tematyce było 285, telefonów 152. Nadto w Ośrodku prowadzone są zapisy do Armii Michała Archanioła – Wspólnoty, której członkowie otaczają duchową troską Paulinów posługujących na Jasnej Górze. Aktualnie w Armii Michała Archanioła jest 2749 osób.

Do Księgi Modlitwy Apelowej wpisano 49 275 próśb.

Ośrodek Pomocy Charytatywnej na Jasnej Górze prowadzony przez o. Zygmunta Bolę udziela tygodniowo pomocy finansowej, odzieżowej i żywnościowej 180 osobom biednym, bezdomnym, bezrobotnym i samotnym. Pod stałą opieką jest 300 rodzin. Od darczyńców indywidualnych przyjęto i rozdano 30 ton używanych ubrań. W związku z trwająca pandemią nie odbyła się tradycyjna Wigilii dla samotnych, a potrzebującym rozdano 50 paczek żywnościowych. Dla 280 osób udzielono wsparcia w wykupieniu leków.

W Jasnogórskim Punkcie Pomocy Medycznej udzielono doraźnej pomocy 4.160 osobom. Pogotowie ratunkowe wzywane było 29.

Ponadto Jasna Góra prowadzi działalność apostolską i ewangelizacyjną przez radio „Jasna Góra”, dwumiesięcznik „Jasna Góra” i media społecznościowe.

Transmisje nabożeństw z Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej można oglądać na żywo na kanale YouTube. W 2021 roku łączna liczba oglądających to 20 629 987. Najwięcej oglądających to mieszkańcy Polski, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Włoch, Białoruś, Kanady, Francji, Słowacji, Holandii, Austrii, Ukrainy, Szwecji, Litwy, Norwegii, Hiszpanii, Australii.

Warto zauważyć, iż w dziesiątkach milionów należy liczyć udział wiernych łączących się za pośrednictwem TVP1, TVP3, TV Trwam, TV Antena i TVP VOD, EWTN i TV Republika

Jasnogórską Szopkę Bożonarodzeniową budowaną pod okiem o. Bronisława Kraszewskiego nawiedza co roku ponad 100 000 osób.

Przy jasnogórskim sanktuarium działają grupy apostolskie:
a/ Jasnogórska Rodzina Różańcowa
b/ Sodalicja Mariańska
c/ Asysta Jasnogórska
d/ Franciszkański Zakon Świeckich
e/ Duszpasterstwo Młodzieżowe
f/ Jasnogórska Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Kana”
g/ Centralny Ośrodek Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
h/ Chór Jasnogórski
i/ Intradziści i Orkiestra Jasnogórska
j/ Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia
k/ Armia św. Michała Archanioła
l/ Bractwo Eucharystyczne
ł/ Bractwo NMP Królowej Polski
m/ Wspólnota „Z Maryją ratuj człowieka”
n/ Wspólnota bł. Euzebiusza

Ważniejsze wydarzenia na Jasnej Górze w roku 2021:

Szeroko rozumianą działalność informacyjną prowadzi Biuro Prasowe @JasnaGóraNews, które w nowej odsłonie rozpoczęło swoją misję 1 maja. Stale współpracuje z rzecznikiem prasowym, o. Michałem Leganem.

Zespół pod dyrekcją Izabeli Tyras, ze współudziałem o. Michała Bortnika, zastępcą kustosza, prowadzi media społecznościowe: Twitter, Facebook, Instagram – ich zasięgi systematycznie rosną, przybywa też nowych użytkowników. Tylko do Twittera dołączyło prawie 2 tys. 300 nowych obserwatorów. Profil miał ponad 9,5 mln odsłon. Dla Radia Jasna Góra przygotowanych zostało ponad 1200 wydań wiadomości z życia Sanktuarium. Stronę: jasnogóra.com odwiedziło 75 mln osób.

Biuro Prasowe stale współpracuje z Katolicką Agencją Informacyjną, Radiem Watykańskim, Biurem Prasowym Konferencji Episkopatu Polski, Tygodnikiem Katolickim „Niedziela”, Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
Prowadzi także obsługę medialną dla dziennikarzy ogólnopolskich i regionalnych środków masowego przekazu

Rok Jasnogórskiego Prymasa

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego, który sam nazwał siebie Prymasem Jasnogórskim także i w częstochowskim Sanktuarium była najważniejszym wydarzeniem minionego roku.
Jasna Góra, miejsce tak bliskie sercu bł. Prymasa, niemal od jego śmierci, a więc od 1981 r. przygotowywała się do wyniesienia go na ołtarze m.in. przez modlitwę w czasie nocnych czuwań. Czas przed 12 września był jednak szczególnie intensywny.

Otwarta została nowa wystawa „Nie byłoby Papieża Polaka, gdyby nie było twojej wiary – Prymas Tysiąclecia bł. kard. Stefan Wyszyński”, odbył się koncert – oratorium „Soli Deo Per Mariam”, ukazała się książka „Głos z Jasnej Góry” zawierająca antologię jasnogórskich przemówień ks. Prymasa, wydanych w całości, bez ingerencji cenzury.

Sam dzień beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego a więc 12 września upływał na Jasnej Górze w duchowej łączności ze świątynią Opatrzności Bożej w Warszawie. Dzięki specjalnym telebimom na placu przed Szczytem, utworzony został TELEMOST. Uroczystość poprzedziło radosne oczekiwanie. Zabrzmiały m.in. utwory z projektu muzycznego „Czas to miłość – polscy artyści dla Prymasa Wyszyńskiego”.

W jasnogórskiej Kaplicy odprawiona została jedna z pierwszych Mszy św. dziękczynnych za nowego błogosławionego Kościoła w Polsce.

W październiku zostały tutaj uroczyście wprowadzone relikwie czyli realny znak obecności, bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Relikwie przekazał Instytut Prymasa Wyszyńskiego podczas rekolekcji Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, bo to bł. Prymas dał nową inspirację do ożywienia apostolstwa modlitwy różańcowej na Jasnej Górze.

Ze św. Janem Pawłem II

Ważnym wydarzeniem minionego roku na Jasnej Górze było otwarcie nowej kaplicy św. Jana Pawła II. – Prosimy, aby to miejsce było odnajdywaniem duchowej drogi papieża z Polski – zawierzenia Bożej Matce – mówił podczas poświęcenia Kaplicy generał Zakonu Paulinów, o. Arnold Chrapkowski.
W jej centrum znalazł się relikwiarz z krwią papieża i jego słowa zawierzenia „Totus Tuus”, pastorał oraz duży obraz z wizerunkiem Ojca Świętego w ornacie z logo VI Światowych Dni Młodzieży. 30. rocznica tego niezwykłego wydarzenia obchodzona była w sierpniu. Dotarły tu znaki Światowych Dni Młodzieży, odbyły się koncerty, w tym „Abba Ojcze. Pielgrzymi śpiewają ulubione piosenki Jana Pawła II”.
Paulini po raz pierwszy pokazali papieskie czarne BMW, które jest na wystawie w nowych pomieszczeniach Bastionu św. Rocha.
W maju wspominaliśmy 40. rocznicę zamachu na papieża Jana Pawła II i ocalenia jego życia.

Fenomen trwa

Pandemia i w tym roku zatrzymała pieszego pielgrzymowania na Jasną Górę. To wciąż fenomen nie tylko w skali Polski. Dotarło aż 220 pielgrzymek, a w nich prawie 74 tys. pątników. Przybyło też ponad 200 grup rowerowych i 15 biegowych. Tegoroczne pielgrzymowanie odbywało się zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszystkie grupy bezpiecznie dotarły do Jasnogórskiej Maryi.
Pielgrzymowanie A.D. 2021 było wielką modlitwą o ustanie pandemii koronowirusa, ale także za rodziny, młodzież, za Polskę i Kościół. „Rekolekcje w drodze” stanowiły też przygotowanie do beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego. Zanoszono także modlitwę za tych, którzy w tym trudnym czasie zatracili potrzebę życia duchowego i sakramentalnego. Proszono o ożywienie wiary, duchowości eucharystycznej, o wytrwałość dla wierzących, zwłaszcza po czasie zamkniętych kościołów.

Ostatnie pożegnanie dwóch wielkich kapłanów i czcicieli Matki Bożej

Pogrzeby dwóch wielkich kapłanów i Polaków, wielkich czcicieli Matki Bożej Częstochowskiej odbyły się w minionym roku na Jasnej Górze. 14 listopada zmarł paulin o. Jerzy Tomziński, a 12 grudnia abp Stanisław Nowak, metropolita senior arch. częstochowskiej.

Jasna Góra – 17 grudnia – pożegnała śp. abp. Stanisława Nowaka, pierwszego metropolitę arch. częstochowskiej, który swoje biskupie posługiwanie wpisał w służbę Jasnogórskiej Matce Kościoła. To tradycja Kościoła częstochowskiego, że celebra pożegnania kolejnego „ministra Matki Bożej”, jak nazywają siebie kolejni biskupi częstochowscy, rozpoczyna się u tronu Matki, w jasnogórskim Sanktuarium.
– Czym jest Jasna Góra dla mnie? Wciąż się tam modlę, wciąż tam chodzę, tam łączę swoje nadzieje z miłosierną działalnością Boga, który wybrał Maryję i przez Nią objawia się w miłości. To jest miejsce mojego zawierzenia, mojej ufności – mówił śp. abp Nowak. Jego mottem były słowa: „Iuxta crucem Tecum stare” – „chcę pod krzyżem stać przy Tobie”.
Abp Stanisław Nowak był organizatorem VI Światowych Dni Młodzieży, które w 1991r. pod przewodnictwem papieża Jana Pawła II, odbywały się na Jasnej Górze, ale także innych wydarzeń jak: Światowy Dzień Chorego w 1994 roku czy dwie peregrynacje Maryjne: figury Matki Bożej Fatimskiej oraz figury Matki Bożej z Nazaretu.
Uroczystości pogrzebowe abp. Stanisława Nowaka trwały dwa dni. Z Jasnej Góry trumna z ciałem Księdza Arcybiskupa została w kondukcie przeniesiona Alejami Najświętszej Maryi Panny do Archikatedry św. Rodziny.

14 listopada zmarł o. Jerzy Tomziński. Miał prawie 103 lata. Mówił o sobie, że jest „człowiekiem Jasnej Góry”. Legendarny paulin, trzykrotny przeor Jasnej Góry i dwukrotny Generał Zakonu Paulinów, był uczestnikiem Soboru Watykańskiego II, przyjacielem kilku papieży i kard. Stefana Wyszyńskiego, organizatorem uroczystości millenijnych i VI Światowego Dnia Młodzieży. Zawsze podkreślał, że Jasna Góra była jego życiową legitymacją. Urodzony w 1918 roku, równolatek odrodzonej Rzeczpospolitej śp. o. Jerzy zainicjował narodową modlitwę o uwolnienie Prymasa Wyszyńskiego, która stała się Apelem Jasnogórskim. Jemu także zawdzięczamy Śluby Jasnogórskie i peregrynację kopii Cudownego Obrazu po Polsce. Pracując wśród Polonii w Rzymie, a później, jako generał Zakonu uczestnicząc w pracach Soboru Watykańskiego, propagował kult Matki Bożej Jasnogórskiej, szerząc tym samym wiedzę o Polsce i Sanktuarium.
Śp. o. Jerzy wpisał się wyraziście w historię Ojczyzny. Dostrzegł to prezydent Andrzej Duda, który osobiście odwiedził go w 2018 r., gdy kończył 100 lat, aby podziękować „za piękną postawę i miłość do Ojczyzny”, za udział „w ocalaniu narodowej dumy i tożsamości”. Zaliczył go do grona niezłomnych kapłanów, przekazujących „wolną i demokratyczną Polskę następnym pokoleniom”.
Mszę pogrzebową celebrowali na Jasnej Górze polscy biskupi na czele z abp. Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, którzy specjalnie zmienili program swoich rekolekcji. Modlitwą dziękowali za pracę o. Jerzego w Komisji Maryjnej i przy wielu inicjatywach oraz programach podejmowanych przez niego zwłaszcza z Prymasem Wyszyńskim.
Ciało śp. o. Jerzego spoczęło w paulińskim grobowcu na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.

Pozostałe wydarzenia

– Jasna Góra w 2021 r. w maju znalazła się na szlaku różańcowej modlitwy w łączności z Ojcem Świętym i sanktuariami świata. W podziękowaniu za włączenie się w ten światowy maraton o ustanie pandemii otrzymała od papieża Franciszka specjalny dar – kryształowy różaniec.

– Modlitwą na Jasnej Górze rozpoczęły się w marcu ogólnopolskie obchody ogłoszonego przez papieża Roku Rodziny „Amoris laetitia”. Odbyło się zawierzenie rodzin i małżeństw Maryi, Królowej Polski.

– We wrześniu Jasna Góra została włączona w odbywający się na Węgrzech 52. Kongres Eucharystyczny. Pod tytułem „Eucharystia 2021” z inicjatywy Konsula Generalnego Węgier otwarta została wystawa opowiadająca o kulcie eucharystycznym w Kotlinie Panońskiej.

– 15 sierpnia odsłonięta została tablica upamiętniająca „Cud nad Wisłą 1920 r.” z tekstem Aktu Poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

– Dzięki wsparciu i zaangażowaniu wielu pielgrzymów odrestaurowane zostały organy w Kaplicy Matki Bożej, rozpoczęła się renowacja 200-letnich tzw. organów godzinkowych.

Słowa podziękowania składam wszystkim posługującym na Jasnej Górze siostrom zakonnym, pracownikom świeckim za zaangażowanie i wszelką pomoc we właściwym funkcjonowaniu Domu naszej najlepszej Matki i Królowej.

Niech nasza obecność w tym świętym miejscu przemienia najpierw nas samych jak również, tych których Pan posyła do Duchowej Stolicy Polski.

Wszystkim za wszelkie dobro, życzliwość i serce niech Pan przez ręce Maryi błogosławi. Szczęść Boże !!!

O. Waldemar Pastusiak
Kustosz Sanktuarium Jasnogórskiego

O. Marek Dzodz
Dyrektor Jasnogórskiego Centrum Informacji

Izabela Tyras
Dyrektor Biura Prasowego Jasnej Góry

Za: www.jasnagora.acom

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda