Św. Michał Archanioł nas ochrania!

Pod hasłem „Z Maryją pod krzyżem” na Jasnej Górze odbyło się 6. Ogólnopolskie Czuwanie Michalickich Zgromadzeń Zakonnych. Ponad 300 osób modliło się podczas Apelu Jasnogórskiego i całonocnego czuwania w Kaplicy Matki Bożej.

„Te czuwania stały się dla nas pewna tradycją. Zapraszamy nie tylko księży, braci zakonnych, kleryków nowicjuszy, nie tylko siostry z poszczególnych domów, placówek na terenie Polski – zapraszamy także naszych współbraci i współsiostry z zagranicy, są także z nami podopieczni z naszych placówek opiekuńczo-wychowawczych, z naszych szkół, oratoriów, są nasi ministranci, przedstawiciele scholi, które prowadzimy przy naszych wspólnotach parafialnych i naszych oratoriach, są także nasi parafianie z parafii, które prowadzimy na terenie całej Polski. Co roku widzimy, że liczba pielgrzymów zwiększa się – informuje ks. Dariusz Wilk, przełożony generalny zgromadzenia michalitów – Przyjeżdżamy po pierwsze, żeby podziękować Matce Bożej za dar zgromadzeń, przez Jej ręce dobremu Bogu za to, że w tych zgromadzeniach trwamy. Dzięki Bożej Opatrzności istniejemy już od 100 lat. Dokładnie w 1921 r. było kanoniczne zatwierdzenie kościelne naszej rodziny zakonnej. Założycielem jest bł. ks. Bronisław Markiewicz, który w 1912 r. zmarł, ale po 9. latach od Jego śmierci zgromadzenie dopiero zostało zatwierdzone kanonicznie przez władze kościelne”.

„Będąc wierni o. Markiewiczowi odkrywamy dwa nurty realizacji jego charyzmatu – mówi dalej ks. Dariusz Wilk – Pierwszy nurt to jest nurt ‘michalinki’, oparty na osobie św. Michała Archanioła. To wyjątkowy patron, którego dostaliśmy od naszego ojca założyciela, i stąd kult św. Michała Archanioła, teologia, która ma w jakimś sensie poszerzyć myśl o aniołach, ale przede wszystkim o św. Michale Archaniele. Dzisiaj widzimy, jaka jest wielka tego potrzeba. Po całej Polsce peregrynuje figura św. Michała Archanioła z Góry Gargano, a miała peregrynować tylko po naszych placówkach. Na Jasnej Górze także regularnie odbywają się spotkania – co roku w lipcu przyjeżdża św. Michał Archanioł jako pielgrzym do Matki Bożej, a wraz z nim rycerze, czciciele, ci, którzy noszą szkaplerze św. Michała Archanioła. To jest nurt, który bardzo mocno się rozprzestrzenia. A drugi to jest działalność wychowawcza, prowadzimy szkoły, oratoria, prowadzimy dom dziecka. Mamy licea ogólnokształcące, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, technika, licea profilowane i zasadnicze szkoły branżowe, łącznie uczy się w nich ok. 3 tys. uczniów”.

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ es

Za: www.jasnagora.com