Świdnica: adwentowy dzień skupienia sióstr przełożonych

15 grudnia odbył się adwentowy dzień skupienia sióstr przełożonych pełniących posługę w diecezji świdnickiej. Tematem spotkania były słowa: „Kształtowani na wzór Jezusa przez Ducha Świętego”.

W kościele pw. Św. Krzyża w Świdnicy bp Ignacy Dec przewodniczył Eucharystii i wygłosił homilię. W pierwszej części bp Dec nawiązał do wcześniej odczytanego Słowa Bożego. – Bohaterem dzisiejszej liturgii i całego adwentu jest Jan Chrzciciel, czyli Nowy Eliasz. Jest On bardzo podobny w pełnionej misji do swego poprzednika Eliasza. Jan odznaczył się w słowie i czynie radykalizmem. Był przekonany, że tylko w takiej postawie można przygotować ludzi na przyjęcie Mesjasza – mówił duchowny.

– Niech nas ogarnia postawa eliaszowej i janowej gorliwości. Nie zadowalajmy się byle czym. Szukajmy zawsze lepszego. Prawdy, dobra, piękna, świętości nie trzeba się bać. Niech nas ogarnie duch rozmodlenia, rozkochania się w Bogu, poświęćmy ostatnie dni adwentu na przygotowanie naszych serc na duchową odnowę duszy, na pełniejsze otwarcie się na przychodzącego Pana – mówił ordynariusz diecezji świdnickiej.

Dni skupienia zorganizował referat ds. życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego ks. Marek Korgul – i s. Bernadetta. Zapraszają oni siostry do udziału w formacji, której program opracowuje Konsulta Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń zakonnych w Polsce.

Program formacji stałej życia konsekrowanego w Polsce w roku duszpasterskim 2018/2019 koncentruje się wokół hasła „W mocy Bożego Ducha”. Temat grudniowego – adwentowego dnia skupienia brzmiał: „Kształtowani na wzór Jezusa przez Ducha Świętego”. Dotyczy on modlitwy osobistej, słuchanie Słowa, rozeznawania duchowego, rachunku sumienia oraz sakrament pokuty.

W kontekście przeżywania Świąt Wcielenia Syna Bożego, biskup Ignacy Dec, który wygłosił konferencję, przypomniał, że wciąż na nowo potrzebujemy poddawania naszego życia Duchowi Świętemu, aby kształtował w nas Jezusa. Na zakończenie spotkania biskup pobłogosławił opłatki i złożył siostrom życzenia. Na koniec wszyscy obecni połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.

Na terenie utworzonej w roku 2004 diecezji świdnickiej posługę pełni 369 sióstr zakonnych z 24 zgromadzeń skupionych w 55 domach zakonnych.

Za: www.deon.pl