Święto Laikatu Pijarskiego i spotkanie przedstawicieli Laikatu z Włoch i Europy Środkowej

137 pijarskich współpracowników z 26 ośrodków wzięło udział w III Święcie Laikatu, jakie miało miejsce w dniach 11-13 października 2013 r. w Warszawie.

Wśród obecnych byli również goście z Austrii, Czech, Słowacji i Węgier, a także nauczyciele ze szkół Sióstr Pijarek. Hasłem spotkania było zadanie, które koresponduje nie tylko z codziennym wypełnianiem charyzmatu przez pijarów i ich współpracowników, ale także z wciąż trwającym Rokiem Wiary: “Świeccy i zakonnicy – świadkowie wiary w edukacji”.

Gościem specjalnym spotkania był o. Marek Kosacz, dominikanin z Poznania, którego konferencja wzbudziła żywe zainteresowanie i była bardzo inspirująca zarówno w następującej po niej dyskusji, jak i podczas pracy w grupach.

Wśród punktów programu wymienić warto: prezentację grup w piątkowy wieczór połączoną z oglądnięciem i wysłuchaniem przesłania Ojca Generała do uczestników Święta oraz Adorację Najświętszego Sakramentu wspartą na fragmentach listów św. Józefa Kalasancjusza. W niedzielę część dopołudniową spotkania wypełnił temat wiodący Święta – refleksja o. Marka wokół miejsca i roli wychowawcy w doprowadzaniu wychowanka do osobistego spotkania z Jezusem oraz rozważanie uczestników w grupach dzielenia. Kulminacją dnia była południowa Eucharystia, której przewodniczył o. Mateusz Pindelski, Asystent Generalny dla Włoch i Europy Środkowej, podczas której cztery osoby złożyły przyrzeczenie wstąpienia do Bractwa Szkół Pobożnych. W ten sposób, po dwuletniej formacji, osoby te zawiązały pierwsze w naszej Prowincji Bractwo Szkół Pobożnych. Należą do niego: Danuta Stankiewicz, Iwona Iwanicka, Agnieszka Kawałkowska oraz Anna Trykowska. Wkrótce przyrzeczenie złożą, nieobecne w Warszawie, panie: Alicja Kamińska, Beata Rostowska, Maria Soroka.

W sobotnie popołudnie uczestnicy mogli zwiedzać, do wyboru  jedno z dwóch muzeów: Powstania Warszawskiego i Chopina, bądź udać się do Centrum Nauki Kopernik. Wieczorem przed zebranymi wystąpili uczniowie koła teatralnego z pijarskiego Liceum w Krakowie, którzy przedstawili “Letni dzień” Sławomira Mrożka poszerzony o krótki recital piosenki. Wykonawcami byli Anna Mikołajczyk, Sabina Szczur, Łukasz Wójcik i Andrzej Skowron (który spektakl także reżyserował). Poziom artystyczny zaskoczył wszystkich a owacja na stojąco sprawiła satysfakcję występującym młodym aktorom.

Niedzielne przedpołudnie miało również niezwykle ciekawy przebieg. W pierwszej kolejności uczestnicy spotkania mieli okazję bliżej poznać trzech wychowawców, u których nie tylko można dostrzec cechy kalasantyńskie, ale którzy wywarli niezwykły wpływ na formację ludzką i duchową swych wychowanków:
– Siostra Urszula Kwaśniewska przedstawiła postać św. Pauli Montal, Założycielki Sióstr Pijarek, a czterej nauczyciele podzielili się spostrzeżeniami, jak praca w szkole pijarskiej formuje ich osobiście i co daje im zetknięcie się z charyzmatem pijarskim
– O. Marek Kudach ukazał niezwyczajną osobowość Janusza Korczaka. Cytaty jego wypowiedzi, fragmenty pism, epizody życia oraz jego duchowa warstwa życia, zwłaszcza przeżywanie osobistej relacji do Boga, nawet poza nurtem wyznaniowym (wyznania mojżeszowego i wyznania chrześcijańskiego), zrobiły kolosalne wrażenie na słuchaczach
– ostatnią postacią przedstawioną – tym razem w formie etiudy teatralnej – był bł. Faustyn Miguez, pijar, który na przełomie XIX i XX wieku założył w Hiszpanii Zgromadzenie Sióstr Kalasantynek. Tym razem ciekawą inscenizację, pod kierownictwem p. Anny Kołoty, przedstawili uczniowie Gimnazjum Pijarskiego w Warszawie, skupieni w kole teatralnym, a widzowie mogli podziwiać – mimo młodego wieku aktorów – ich doskonałe przygotowanie i zaangażowanie.

Dalszą część niedzielnego przedpołudnia wypełniła prezentacja, w jakiej goście zagraniczni przedstawili bogactwo dzieł w ich krajach: parafii i szkół wiedeńskich, słowackiej misji edukacyjnej, pracy parafialnej na Morawach oraz różnorodności placówek edukacyjnych na Węgrzech.

Kulminacją niedzielnego świętowania była Msza św., której przewodniczył o. Prowincjał Józef Matras. Na jej zakończenie zostały rozdane nagrody “Kalasancjusz z dzieckiem” za długoletnią, ofiarną pracę z dziećmi i młodzieżą w duchu św. Józefa Kalasancjusza.
W tym roku nagrodę tę otrzymały następujące osoby: Martyna Dąbrowska (Łowicz), Izabela Galicka (Elbląg), Grażyna Gulczyńska (Poznań), Państwo Agnieszka i Tomasz Kawałkowscy (Elbląg), Maria Nyczak (Poznań), Maria Stawarz (Poznań), Anna Trykowska (Elbląg), Izabela Zwierzyńska (Elbląg). Gratulujemy!

III Święto Laikatu Pijarskiego zostało przygotowane przez Sekretariat ds. Formacji Świeckich w Edukacji Formalnej i było kolejnym wydarzeniem wpisującym się w program formacyjny pijarskich współpracowników świeckich, jaki realizowany jest w Prowincji.

Za: www.pijarzy.pl.