Sympozjum o życiu zakonnym w Katowicach

Pod patronatem metropolity katowickiego abpa Wiktora Skworca w gmachu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbyło się 9 czerwca 2012 sympozjum o życiu konsekrowanym u progu Roku Wiary „Ukazywać piękno Chrystusa współczesnemu światu”.

Uczestnicy sympozjum wzięli udział w Eucharystii w krypcie katowickiej katedry, której przewodniczył abp Wiktor Skworc. Z referatem „Życie braterskie we wspólnocie znakiem uczniów Chrystusa” wystąpił o. Witosław Sztyk OFM. W panelu o współczesnych perspektywach apostolatu na końcu sesji wzięła udział s. Alodia Witas AMI ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek z Panewnik.

Za: www.panewniki.franciszkanie.pl