Sympozjum z okazji 30-lecia Apostolstwa Dobrej Śmierci

18 listopada 2017 r. w Centrali Polskiej Filii Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci (znanego także jako Apostolstwo Dobrej Śmierci – w skrócie ADS lub ADŚ), mieszczącej się w Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej k/Piły (diecezja bydgoska), którego kustoszami są Misjonarze Świętej Rodziny, odbyła się otwarta konferencję naukowa pod hasłem: Jest nadzieja, bo jest życie wieczne. Organizatorami tego wydarzenia byli: Polska Prowincja Misjonarzy Świętej Rodziny, którzy są duszpasterzami Stowarzyszenia, wraz z Instytutem Liturgiki i Homiletyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Powała II. Konferencja była jednym z elementów Jubileuszu 30-lecia istnienia Polskiej Filii ADS.

Spotkanie to miało służyć umocnieniu wiary w zmartwychwstanie Chrystusa i nasze, pogłębieniu wiedzy o życiu wiecznym i wskazaniu praktycznych sposobów chrześcijańskiego przygotowania się do „dobrej śmierci”, czyli do przejścia do wieczności. Konferencja rozpoczęła się Eucharystią pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Jana Tyrawy – Biskupa Diecezjalnego Diecezji Bydgoskiej, który również wygłosił homilię. Następnie, po słowie otwarcia ks. Edmunda Michalskiego MSF z Rzymu – Generała Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny i po wprowadzeniu ks. Grzegorza Górnika MSF – Dyrektora ADS, odbyły się trzy sesje, podczas których ponad 200 uczestników z całej polski i z zagranicy (w tym ok. 30 księży) wysłuchało następujących wykładów: ks. prof. dr hab. Stefana Szymika MSF (KUL Lublin), „Kto we mnie wierzy, ma życie wieczne (J6,47). Wiara w Jezusa Chrystusa warunkiem zbawienia i życia wiecznego”; ks. dr hab. Waldemara Pałęckiego MSF, prof. KUL (KUL Lublin), „Życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. Paschalny charakter nadziei chrześcijańskiej w liturgii pogrzebowej”; ks. prof. dr hab. Mariana Machinka MSF (UWM Olsztyn), „Czy potrzebna nam jest dziś sztuka umierania”, ks. dr hab. Andrzeja Pryby MSF (UAM Poznań), „Życie łaski początkiem życia wiecznego”; ks. dr hab. Adama Józefa Sobczyka – Prowincjała Polskiej Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny – „Duchowość umierania. Podstawy i wyzwania” i ks. dr Bogdana Kulika MSF (ADS Górka Klasztorna), „Czy naprawdę jesteśmy skazani na wieczność? Wieczność: życia, nieba i piekła”.

Do Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci w ciągu trzydziestu lat jego działalności wstąpiło pół miliona członków. W Apostolstwie Dobrej Śmierci w Górce Klasztornej pracuje obecnie trzech księży. Do jego struktur zapisało się w 2017 roku ponad 4,5 tys. osób. Przybyło również 24 nowych zelatorów świeckich, którzy rozpowszechniają idee Stowarzyszenia nie tylko w Polsce, ale i poza jego granicami.

Ks. Bogdan Kulik MSF, zdjęcia: kl. Jan Tomczyk MSF