Szensztat: Spotkania Englingowskie w Prositach – Szlak o. Kentenicha

szensztat.pl5 lipca 2015 r. w Prositach odbyły  się XVI Spotkania Englingowskie. Tegoroczne Spotkania były wyjątkowe – w symboliczny sposób do swego duchowego syna Józefa Englinga przybył o. Józef Kentenich. Podczas Spotkań odbyło się murowanie i poświęcenie TABLICY w ramach projektu „Ślady o. Kentenicha…”.

Ks. Kentenich przybył do Prosit latem 1934 roku, aby odwiedzić rodziców Józefa Englinga i podziękować im za syna, który stał się żywym fundamentem młodego Ruchu Apostolskiego z Szensztatu.

Kolejnym punktem Spotkań było umieszczenie i poświęcenie drewnianej kapliczki MTA, wyrażajacej tęsknotę za sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Warmii. Wzruszającym momentem było przypomnienie wieloletniego pielgrzyma do Prosit śp. Lamberta Schrodtera oraz odmówienie modlitwy w intencji wypełnienia się Bożych planów, co do tego miejsca, które przez osobę sł. Bożego Józefa Englinga jest jednym ze znaków początków Szensztatu.

W Spotkaniach uczestniczyło wielu gości, między innymi grupa pielgrzymów z Szensztatu, rodziny z IV kursu związkowego, przeżywające w pobliżu swoje doroczne rekolekcje, grupa pielgrzymów z diecezji bydgoskiej, ojcowie, Siostry Maryi z Otwocka, Komisja 2014 w swoich przedstawicielach, z  przewodniczącym o. Arkadiuszem  Sosną, który w słowie, podczas mszy św. podkreślił jednoczącą rolę Założyciela i wielkość Józefa Englinga, który jest dla nas znakiem miłości do Maryi i otwartości na Boże prowadzenie. Jego rola w powstaniu Ruchu, w przyjęciu drogi przymierza miłości z Maryją, oddawaniu Jej siebie poprzez wkłady do kapitału łask jest nieoceniona. Musimy i my być otwarci na znaki czasu i z ufnością i cierpliwością pozwolić działać Bożej Opatrzności.

Całość uroczystego dnia była przeniknięta ogromną serdecznością i otwartością gospodarzy – p. Alicji Kostki wraz z Jej wspaniałymi Rodzicami, mieszkańcami Prosit i pobliskich miejscowości, którzy przyczynili się w rodzinnego przebiegu całej uroczystości. W sercach uczestników pozostaje ogromna wdzięczność za duchowe przeżycia i staropolską gościnność.

s. M.Kamila

Więcej (zdjęcia) na: www.szensztat.pl