Uroczysta inauguracja RŻK w diecezji świdnickiej

Dnia 20 grudnia br. o godz. 9.00 w katedrze świdnickiej, w obecności licznych przedstawicieli męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych oraz przełożonych i alumnów Wyższego Seminarium Duchownego, a także wiernych świeckich, biskup Ignacy Dec uroczyście zainaugurował Rok Życia Konsekrowanego w diecezji świdnickiej.

Biskup przewodniczył Eucharystii, podczas której wygłosił okolicznościową homilię. Nawiązał w niej najpierw do pierwszego czytania liturgii słowa, a w szczególności do słów Achaza, który odrzucił ofiarowaną przez Boga pomoc, gdy powiedział: „Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę” (Iz 7,10). Biskup zwrócił uwagę na fakt, że Achaz w zagrożeniu liczył na pakty i przymierza, natomiast nie przywiązywał wagi do tego, by zaufać Bogu. Liczył na sojusz z pogańską Asyrią, a nie na wsparcie ze strony Pana Boga. Kaznodzieja zauważył, że zdarza się niejednokrotnie także i w naszym życiu, iż „kochający i wszechmocny Bóg przegrywa konkurencję z różnymi bożkami asyryjskimi, które czyhają tylko, żeby nas sobie podporządkować i zniszczyć. Jednak Bóg, chociaż odrzucony przez ludzi, nie przestaje być Bogiem cierpliwym i pełnym miłosierdzia.” Wzorem właściwej postawy jest dla nas Maryja, która w pełni zaufała i poddała się woli Bożej, gdy powiedziała: «Niech mi się stanie według słowa Twego» (Łk 1, 38).

Następnie przewodniczący liturgii zauważył, że wyrażając zgodę na propozycję Pana Boga, Maryja stała się pierwszym, ziemskim mieszkaniem dla Syna Bożego. „Dzisiaj Jezus żyje w Kościele. Przebywa w swoim słowie. Jest obecny w sakramentach, szczególnie w Eucharystii. Przechowujemy go w naszych świątyniach i kaplicach w tabernakulach, ale przecież dobrze wiemy, że On chce mieszkać w nas. W związku z tym winniśmy powiedzieć, że zwiastowanie NMP jest w jakimś sensie zwiastowaniem skierowanym do każdej i każdego z nas. Bóg pragnie przebywać w nas”. Mieszkaniem dla Pana Boga ma być w szczególny sposób osoba konsekrowana. O tym, czy tak jest rzeczywiście, świadczy na pierwszym miejscu nasza modlitwa, nasza osobista, żywa i gorąca więź z Bogiem. „Jeśli zachodzisz często do kaplicy zakonnej, jeśli pogrążasz się w adoracji, kontemplacji, to jest jakiś znak, że Jezus jest w Tobie przez Ducha Świętego”. Zapytał osoby konsekrowane: „Czy zastanawiasz się: czy i jakim jesteś mieszkaniem dla Chrystusa?”

W ostatniej części homilii biskup Ignacy sformułował kilka wskazań na rozpoczęty Rok Życia Konsekrowanego. Przede wszystkim ten rok powinien być przeżywajmy w postawie wdzięczności za dar osób konsekrowanych, za dar osobistego powołania. „Pan Bóg objął was w posiadanie, ale nie zachował tego daru dla siebie. „Pan oddał was na służbę światu, na służbę Kościołowi. Jesteście własnością Pana”. Następnie zachęcił osoby konsekrowane, by ceniły sobie życie według rad ewangelicznych, gdyż tego świadectwa potrzebuje Kościół, potrzebują ludzie. „Dzięki wam Kościół jest duchowo bogatszy i silniejszy” – powiedział.

Kaznodzieja zauważył ponadto, że wśród osób konsekrowanych jest dzisiaj dużo osób starszych, które już nie mogą zajmować się chorymi, nie nawiedzają ubogich, nie katechizują w szkole, ale takie osoby są także skarbem Kościoła. Przynoszą one światu modlitwę. Zwłaszcza klauzurowe trwają na modlitwie. Modlitwa i wyrzeczenie osób zaślubionych Jezusowi zbawia świat.

Wreszcie zachęcił osoby konsekrowane, by we wszystkich kłopotach i doświadczeniach zaufały Bogu. Tak, jak do Józefa, Zachariasza czy wreszcie do Maryi anioł powiedział: „nie bój się”, a w noc Bożego Narodzenia pasterze przerażeni światłością usłyszeli od anioła słowa: „Nie bójcie się!…”, tak osoby konsekrowane także nie powinny się bać, gdyż mają Boże poręczenie.

Na zakończenie Biskup Świdnicki przypomniał, że ogłoszony przez Ojca św. Franciszka Rok Życia Konsekrowanego powinien być dobrą okazją do refleksji nad wartością tej formy życia w Kościele, a także do podziękowania Panu Bogu za dar osób konsekrowanych i za dobro, które On wyświadcza przez ich posługę wobec potrzebujących. Będzie toteż sposobność do pomnożenia naszej modlitwy w intencji nowych powołań, których zakony i cały Kościół bardzo potrzebuje.

Z katedry świdnickiej siostry zakonne, zakonnicy, a także dziewice i wdowy konsekrowane, udali się do auli Świdnickiej Kurii Biskupiej, by wziąć udział w drugiej części uroczystych obchodów inaugurujących Rok życia Konsekrowanego w diecezji. Ta część rozpoczęła się od odczytania Ewangelii o narodzeniu Pańskim, a następnie biskup dokonał błogosławieństwa opłatków. Słowa świątecznych życzeń wypowiedziały Księdzu Biskupowi przedstawicielki osób konsekrowanych, po czym biskup Ignacy Dec skierował swoje życzenia do obecnych. Wszyscy skorzystali z okazji, by połamać się opłatkiem i złożyć sobie indywidualnie życzenia. Po krótkiej przerwie na poczęstunek, przygotowany przez Caritas Diecezji Świdnickiej, konferencję ascetyczną pt. „Ubóstwo krzyża i żłóbka objawieniem Bożej miłości. Wybór Boga w życiu konsekrowanym jako wybór największego Skarbu. Miłość Boga większa niż grzech” wygłosił ks. Marek Korgul – diecezjalny referent ds. życia konsekrowano i stowarzyszeń życia apostolskiego. Temat konferencji był zgodny z programem formacji stałej życia konsekrowanego w Polsce w roku 2014/2015.

Obecnie na terenie diecezji świdnickiej posługę pełni 390 sióstr zakonnych w 56 wspólnotach z 24 zgromadzeń oraz 131 zakonników (księży, ojców i braci) w 18 wspólnotach z 9 zgromadzeń, a także 3 dziewice i 2 wdowy konsekrowane.

ks. Marek Korgul
diecezjalny referent ds. życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego

Za: www.diecezja.swidnica.pl