Home WiadomościZ kraju Uroczyste rozpoczęcie Roku Jubileuszowego św. Jana z Dukli

Uroczyste rozpoczęcie Roku Jubileuszowego św. Jana z Dukli

Redakcja

Na 600-lecie urodzin św. Jana z Dukli Sejm RP podjął uchwałę, ogłaszając rok 2014, Rokiem tego świętego bernardyna.

W 2014 r. przypada również 275. rocznica ustanowienia go patronem Polski.

W Święta Bożego Narodzenia, w uroczystość św. Szczepana w sanktuarium dukielskim uroczyście zainaugurowano Rok św. Jana z Dukli.

Uroczystej mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Adam Szal. W koncelebrze uczestniczyli bernardyni z wielu klasztorów wraz z Ministrem Prowincjalnym o. Jarosławem Kanią OFM.

Na uroczystości przybyli licznie klerycy z Krakowa i Kalwarii Zebrzydowskiej.

Według informacji o. Krystiana Olszewskiego, promotora kultu świętych bernardyńskich , centralne uroczystości Roku Jubileuszowego będą miały miejsce w Dukli , 31 maja 2014 r. Mszy świętej o godz.11. przewodniczyć będzie nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestyno Migliore. Na uroczystości zostali zaproszeni m.in. biskupi Metropolii Przemyskiej i abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski.

W Roku Jubileuszowym szczególnie uroczyście celebrowane będą uroczystości odpustowe 8 lipca w polskich kościołach, których patronem jest św. Jan z Dukli. Uroczystości jubileuszowe odbędą się też na Ukrainie , gdzie przez wiele lat przebywał i pracował św. Jan z Dukli. We Lwowie , którego św. Jan jest patronem. uroczystość odpustową poprzedzi triduum modlitewne w dniach 5, 6 i 7 lipca. Natomiast w Żytomierzu centralnym uroczystościom 8 lipca będzie przewodniczył abp Piotr Herkulan Malczuk OFM, ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej.

W warszawskim bernardyńskim kościele pw. Św. Jana z Dukli wyłożono dla wiernych „Informator Pielgrzyma” z Kalwarii Zebrzydowskiej z obszernym artykułem o. Innocentego Ruseckiego OFM p.t. „ 2014 – rok Rok św. Jana z Dukli ” . W artykule autor przytacza fragmenty homilii papieża Jana Pawła II w czasie kanonizacji św. Jana w Krośnie . Ojciec Święty powiedział wówczas.:

”Jan z Dukli jest jednym z wielu świętych i błogosławionych, którzy wyrośli na ziemi polskiej w ciągu XIV i XV stulecia. Byli oni wszyscy związani z królewskim Krakowem. Przyciągał ich krakowski Wydział Teologiczny, powstały za sprawą królowej Jadwigi przy końcu XIV wieku. Ożywiali miasto uniwersyteckie tchnieniem swojej młodości i swojej świętości, a stamtąd wędrowali na wschód. Przede wszystkim drogi ich wiodły do Lwowa, tak jak Jana z Dukli, którego większa część życia upłynęła w tym wielkim mieście i ośrodku złączonym z Polską bardzo bliskimi więzami, zwłaszcza od czasów Kazimierza Wielkiego. Jest św. Jan z Dukli patronem miasta Lwowa i całej lwowskiej ziemi.

Poprzez swoją kanonizację będzie już na zawsze związany nie tylko z miastem, gdzie ta kanonizacja się odbywa – z Krosnem nad Wisłokiem, ale także z Przemyślem i z archidiecezją przemyską”.

9 czerwca, 1997 , w dzień poprzedzający kanonizację Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził Duklę, gdzie modlił się w kościele przy relikwiach świętego franciszkanina. Przypomniał tam, że życie świętego, poświęcone Bogu, zaczęło się w pobliskiej pustelni., mówiąc: „ to właśnie tam, wśród ciszy i duchowej walki uchwycił go Bóg i tak już pozostali razem do końca”.

Jan z Dukli urodził się . ok. 1414 w Dukli. Ok. roku 1434 Jan wstąpił do zakonu franciszkanów , najprawdopodobniej w Krośnie. W r. 1440 przyjął święcenia kapłańskie.

U Franciszkanów przebywał ok. 25 lat, następnie w 1463 r. przeszedł do klasztoru Bernardynów , pracując głównie we Lwowie, chociaż krótko przebywał też w Poznaniu . Zmarł we Lwowie 29 września 1484 i został pochowany we Lwowskim w kościele Bernardynów . Od początków grób był otaczany czcią i szacunkiem wiernych. Wstawiennictwu świątobliwego bernardyna przypisywano wiele uzdrowień z chorób i dolegliwości , o czym pisał w kronice Jan z Komorowa: „ Pochowany we Lwowie słynie z niezliczonych cudów i to nie tylko wśród prawowiernego ludu chrześcijańskiego. Także wielu schizmatyków Rusinów i Ormian uzdrowił z różnych chorób i słabości i uratował ich od niewoli i krzywd ”.

Światły, prawy i gorliwy kapłan i zakonnik odznaczał się szczególnym nabożeństwem do Matki Bożej, dlatego też w ikonografii często jest przedstawiany właśnie razem z Maryją .

Beatyfikacji Jana z Dukli dokonał papież Klemens XII 21 stycznia 1733 r,, zaś wkrótce ten sam papież ogłosił bł. Jana patronem Polski i Litwy. Kanonizacji błogosławionego bernardyna dokonał Jan Paweł II 10 czerwca 1997 r. w Krośnie.

Anna Dziemska

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda