Uroczystości 70–lecia posługi karmelitów w Chyżnem

Uroczystości 70–lecia posługi karmelitów w Chyżnem„W ostatnim czasie przeglądnąłem wiele dokumentów dotyczących pracy karmelitów w tym miejscu. I naprawdę jest za co Panu Bogu dziękować. Proszę pozwolić chociaż na jeden cytat: <<Wizytowana parafia Chyżne należała zawsze do pobożnych i spokojnych pod każdym względem, również narodowościowym, mimo że jest położona najbliżej granicy ze Słowacją. Z tym przeświadczeniem jechałem do Chyżnego, wiedząc, że spora zasługa w tym obrazie parafii, to wieloletnia i spokojna praca OO. Karmelitów. Obecnie jest tu dwóch kapłanów. To, że w tysięcznej parafii jest dwóch księży, wynika po części z założeń życia zakonnego, dla parafii zaś jest skarbem, mam nadzieję, przez parafian zawsze docenianym>>. To słowa ówczesnego bpa pomocniczego archidiecezji krakowskiej, ks. bpa Kazimierza Nycza.

Tak dziękujemy dzisiaj Bogu, Matce Najświętszej oraz patronce tej parafii i miejsca św. Annie, za te 70 lat pięknej, spokojnej, ofiarnej pracy naszych współbraci. Wraz z nimi dziękujemy całej parafii za to, że nas przyjęli, że o nas dbali, że z nami zawsze byli i są. 70 lat to nie aż tak dawno, przecież wielu jeszcze jest takich, którzy pamiętają pierwszego proboszcza o. Stefana Brniaka a później o. Bronisława Kąckiego i o. Hilariona Grelę. Potem był o. Cyryl Szysler, następnie o. Arkadiusz Benedykt Klejnowski, a następnych to ja już pamiętam jako kleryk. Kiedy przyjechałem tu po raz pierwszy kończył swoją pracę o. Rajmund Leszko, dane mi było jeszcze poznać śp. O. Kazimeirza Staszczaka, który spoczywa na Chyżnieńskim cmentarzu, a potem przyszedł o. Michał Wojnarowski i był proboszczem tutaj 15 lat. W tym czasie przez lat 6 przeorem był o. Mateusz Wojnarowski. Przez ostatnie lata o. Zbigniew Kutka i obecnie już ponad 5 lat o. Andrzej Mikołajczyk pracujący tutaj wraz z o. Markiem Pietrasikiem i Bratem Józefem Chruścielem. Trzeba też pamiętać o wielu naszych współbraciach, którzy towarzyszyli przeorom i proboszczom wspierając ich wydajnie w pracy, tworzących razem zakonną wspólnotę.

Tak, wiele pięknych słów podziękowań znalazłem w chyżniańskiej teczce znajdującej się w naszej kancelarii prowincjalnej w Krakowie. Były sprawozdania i innych biskupów, piękne świadectwo śp. Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego. Jeżeli wybrałem to przytoczone, napisane przez Ks. Bpa dzisiaj kardynała Kazimierza Nycza, to tylko dlatego, że ono wydaje się w najprostszy, najkrótszy a zarazem najbardziej syntetyczny sposób ujmować obecność naszego zakonu na tej ziemi.

Kochani Ojcowie i Bracia. Dziękujemy Wam jeszcze raz za te 70 lat pracy. Dziękujemy wraz z całą parafią i z tymi, którzy są zagranicą; z naszymi braćmi Słowakami, z tymi którzy przybywają do tej świątyni. A z wami, którzy tu pracowaliście, dziękujemy im wszystkim, poczynając od kapłanów sąsiednich parafii składając to podziękowanie na ręce Dziekana Dekanatu Jabłonka ks. kan. Kazimierza Czepiela.

Dziękujemy też za powołania: jest z nami o. Zbigniew Czerwień, obecny przeor krakowski; z parafii pochodzi ks. Prałat Stefan Świdroń, ks. bp Jan Szkodoń, ks. Stanisław Capiak pracujący na Słowacji.” – fragment kazania o. Prowincjała Bogdana Megera, wygłoszonego podczas wieczornej Mszy św. w dniu 6.10.2016r.

Uroczystości 70-lecia posługi karmelitów w Chyżnem rozpoczęły się wieczorem 6 października. Uroczystej Mszy świętej o godz. 21.00 przewodniczył O. Prowincjał, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Na zakończenie Mszy św. parafianie w gwarze orawskiej wyrazili swoje podziękowanie dla oo. Karmelitów. Następnie został odmówiony Akt Zawierzenia Matce Bożej Różańcowej chyżniańskiej parafii.

Drugi dzień uroczystości jubileuszowych (7 października), to zarazem odpust w parafii. Sumie odpustowej o godz.. 11.00 przewodniczył ks. bp. Jan Szkodoń, przy licznym udziale wiernych i duchowieństwa. Mszę św. koncelebrowali także Karmelici z innych klasztorów: o. Tadeusz Popiela – Wikariusz Prowincji i Przeor Klasztoru w Gdańsku, o. Zbigniew Czerwień – Przeor Klasztoru w Krakowie a zarazem rodak z Chyżnego, o. Rajmund Leszko z Klasztoru z Woli Gułowskiej, wieloletni proboszcz o. Marian Kawiński – Magister Nowicjatu, o. Stanisław Wysocki z Klasztoru w Krakowie, wieloletni proboszcz i przeor o. Zbigniew Kutka z Klasztoru w Baborowie, br. Czesław Szarata z Klasztoru w Lublinie, a także przedstawiciele władz samorządowych.

W okolicznościowym kazaniu biskup Jan pochodzący rodem z Chyżnego, wyrażając swoją wdzięczność, w oparciu o Tajemnice Światła Różańca Świętego, ukazał jak Karmelici służą tutejszym wiernym w przygotowaniu i udzielaniu im sakramentów świętych.

Za: www.karmelici.pl.