W Łodzi powstaje „Wieczernik” dla księży i osób konsekrowanych

W najbliższym czasie w Archidiecezji Łódzkiej rozpocznie swoją działalność Wieczernik dla kapłanów i osób konsekrowanych. Celem tego miejsca będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i kierownictwa duchowego osób poświęconych służbie Bożej.

Wieczernik mieści się na plebanii parafii pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Łodzi przy ul. Ogrodowej 22. Koordynatorem tego przedsięwzięcia jest ks. Grzegorz M. Korczak – egzorcysta archidiecezji łódzkiej i ojciec duchowy Szkoły formacji i ewangelizacji Dzieci Światłości.

Do posługi sakramentem pokuty i kierownictwem duchownym zostali powołani kapłani i zakonnicy, którzy w wyznaczonych terminach będą pełnić swoją posługę. W gronie tym są m.in. o. Piotr Matuszak OFM Conv., o. Jan Brzana OCD, o. Henryk Haizler OFM, o. Piotr Soból CP, ks. Józef Janiec, o. Artur Kiliszek CP.

Nadesłał: o. Piotr Matuszak OFM Conv