W Markach powstaje michalickie liceum

1 IX 2015 r. zainauguruje swoją działalność Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Markach.

Liceum jest szkoła prywatną na prawie szkół publicznych (pobierane jest czesne). Planujemy utworzyć dwie klasy (w klasie maksymalnie 20 osób):

a. Humanistyczną – zwaną proprawniczą z rozszerzeniami: j. angielski, j. polski, historia.

b. Ścisłą – zwaną propolitechniczną z rozszerzeniami: j. angielski, fizyka, matematyka.

Rekrutacja do KLO odbywać się będzie w terminach prowadzonej rekrutacji do liceów. Minimalny próg punktowy wynosi 120, a maksymalny 220.

Uczniowie uczyć się będą mogli drugiego języka – poziom zaawansowany: j. francuski lub włoski., poziom podstawowy: j. francuski. Dodatkowo w ramach zajęć pozalekcyjnych istnieje możliwość nauki j. hiszpańskiego lub japońskiego – zajęcia dodatkowo płatne.

Więcej informacji: www.liceumwmarkach.pl 

Za: www.michalici.pl