Warszawa: 50-lecie misjologii w Polsce

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego trwają obchody 50lecia misjologii polskiej połączonej ze zjazdem Stowarzyszenia Misjologów Polskich oraz absolwentów misjologii ATK/UKSW.

Obchody 50-lecia misjologii na UKSW rozpoczęły się wczoraj międzynarodową konferencją naukową: „50 lat misjologii na ATK / UKSW” (11-12.10.2019). W swoich wykładach misjolodzy z Polski i z Europy mówili o historii tej dziedziny nauk w Polsce i nie tylko, a także o jej perspektywach rozwoju. O. prof. Jarosław Różański OMI wygłosił prowadzający referat: „Misjologia warszawska na przestrzeni pięciu dekad”, natomiast o. prof. UKSW Wojciech Kluj OMI przedstawił „Dorobek naukowy katedry misjologii w perspektywie półwiecza”, a ks. prof. KUL, dr hab. Andrzej Pietrzak, ukazał „Misjologię w Polsce poza UKSW”, mówiąc przede wszystkim o ośrodku lubelskich, a w mniejszym stopniu olsztyńskim, poznańskim i katowickim. Dokonania misjologii oraz jej perspektywy rozwoju we Włoszech (Gregorianum, Urbanianum), Niemczech i Holandii przedstawili ks. prof. Bryan Lobo SJ, o. prof. Paul Steffen SVD, prof. Klaus Vellguth i prof. Frans Vijsen. O współpracy międzynarodowej misjologów polskich mówił ks. prof. Jan Górski. Po południu o. prof. UKSW Tomasz Szyszka SVD mówił o „Znaczeniu sympozjów misjologicznych oraz publikacji i wystaw w dorobku misjologii warszawskiej”, a ks. dr hab. Franciszek Jabłoński o „Dorobku naukowym i publicystycznym członków Stowarzyszenia Misjologów Polskich”.

„Za symboliczną datę powstania misjologii na ATK w Warszawie uważa się dzień 23 kwietnia 1969 r., kiedy to w rocznicę męczeńskiej śmierci wielkiego misjonarza, św. Wojciecha, ks. Feliks Zapłata SVD rozpoczął wykłady zlecone z teologii przekazu misyjnego dla studentów z katechetyki. Pisząc o rozkwicie Akademii Teologii Katolickiej ks. Hieronim E. Wyczawski zaznaczył, iż trwałym osiągnięciem rektoratu ks. Józefa Iwanickiego była rozbudowa specjalizacji na poszczególnych wydziałach Akademii Teologii Katolickiej. Na Wydziale Teologicznym utworzono osiem tzw. „kierunków studiów”, wśród których znalazł się „kierunek” teologii praktycznej . W ramach tego kierunku utworzono sześć „specjalizacji”, wśród których znalazła się specjalizacja misjologii” – mówił o początkach misjologii o. Różański.

Wspominał założycieli misjologii na ATK: o. dr. Feliksa Zapłatę SVD, prof. Władysława Kowalaka SVD i dr. hab. Antoniego Kurka OMI.

W sobotę 12 października, obyło się na UKSW spotkanie Stowarzyszenia Misjologów Polskich, została odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem misjologa ks. bpa Jana Piotrowskiego z Kielc. Po Eucharystii odbyło się spotkanie absolwentów misjologii, zarówno studiów magisterskich, jak i licencjackich oraz doktoranckich, w którym wzięło udział kilkadziesiąt osób.

Misjologia jest to nauka teologiczna, której przedmiotem jest systematyczne ujęcie wiedzy o rozkrzewianiu wiary: przepowiadaniu Ewangelii i zakładaniu Kościoła wśród ludów nieznających Chrystusa. Działalność taka uzasadniana jest teologicznie i pełni funkcję krytycznej oceny realizacji dzieła misyjnego w świecie (również w ujęciu historycznym). Misjologia katolicka zrodziła się Niemczech (w Münster), gdzie w roku 1910 powstała właśnie pierwsza katedra misjologii. Od 1968 r. jest wykładana na ATK, a później UKSW w Warszawie, a od 2006 r. działa naukowe Stowarzyszenie Misjologów Polskich, skupiających prawie 50 osób.

(mw)

Więcej (zdjęcia) na: www.oblaci.pl