Home WiadomościZ kraju Warszawscy franciszkanie rozpoczęli kapitułę

Warszawscy franciszkanie rozpoczęli kapitułę

Redakcja

Dnia 27 lipca 2020 r., o godzinie 12.00, hymnem do Ducha Świętego rozpoczęła się XXIV Zwyczajna Kapituła Prowincjalna Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów). Bracia zebrani w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach pod przewodnictwem Ministra Generalnego o. Carlosa Trovarelliego celebrowali Eucharystię prosząc o Boże błogosławieństwo i otwarcie na natchnienia Ducha Świętego.

Uprawionych do udziale w Kapitule jest 55 braci (11 z urzędu, 42 delegatów oraz 2 delegatów prowincjalnych bez prawa głosu). Problemy epidemiczne nie pozwoliły jednak wszystkim dotrzeć do Polski. Dotyczy to Braci z Afryki i Bułgarii.

Warto przypomnieć, że obecny termin Kapituły jest już trzecim wyznaczonym. Pandemia koronawirusa i przepisy sanitarne zmuszały przesuwania organizacji spotkania. Z tej samej racji zostało zmienione miejsce. Początkowo Kapituła była planowana w Niepokalanowie, ostatecznie postanowiono, że odbędzie się w budynku seminarium w Łodzi.

W pierwszym dniu Kapituła nie podejmuje obrad. Jest to czas przeznaczony na modlitwę i duchowe wprowadzenie w zadania, które staną przed Delegatami.

Pierwsza Eucharystia na Kapitule była odprawiana z formularza o Duchu Świętym. Przewodniczył jej Ojciec Generał i wygłosił także kazanie.

W homilii Minister Generalny odniósł się do fragmentu Ewangelii z dzisiejszej liturgii słowa (Mt 13, 31-35). Swoją refleksję prowadził w kontekście słów kluczy: przypowieść, ukrycie, misterium, małość. Ojciec Carlos podkreślił, że przypowieść to nie tylko obrazowy sposób mówienia, ale użycie tej formy literackiej przez Pana Jezusa powoduje, że nawet struktura staje się przesłaniem i objawia jak działa Bóg. Pan w naszym świecie często chce być ukrytym. Nawet jeżeli możemy poznać Jego aktywność w bardziej bezpośredni sposób to pozostaje ona tajemnicą. Tajemnicą, której rozumienie możemy nieustannie pogłębiać.

Ta cecha Pana Boga rzutuje na nasze rozumienie chryzmatu franciszkańskiego. On także nie jest do końca odkryty i nasze rozumienie może się stawać głębsze. Jednym z celów kapituł jest między innymi próba lepszego przeżywania charyzmatu. 

Następnie kaznodzieja stwierdził, że przypowieści Jezusa z Ewangelii mogą w nas wywołać kryzys. Dotykając naszych planów i pragnień odkrywają prawdę o naszym sercu. Bóg chce, abyśmy nie tyle utrzymali własne pozycje, które sami sobie wymyliśmy, ale zachęca nas do zajęcia pozycji, którą dla nas przygotował.

Staje się to bardzo wyraźne w kontekście przypowieści o ziarnku gorczycy. Jezus Chrystus często używa porównań do rzeczy zwykłych i małych, które dopiero w Bogu stają się wielkie i znaczące. Ta Boża „logika małości” jest także dla nas wskazówką jak żyć w prawdzie i jakimi metodami posługiwać się w budowaniu królestwa Bożego. Także ta kapituła jest Bożym staraniem, aby przybliżyć nas do prawdy.

Jako motto Kapituły został przyjęty wers z Listu św. Pawła do Kolosan: „Zakorzenieni w Chrystusie i na Nim zbudowani” (Kol 2,7). Ojciec Jan M. Olszewski w konferencji wygłoszonej popołudniu starał się wyjaśnić i przybliżyć znaczenie tego tekstu zebranym.

Przedłożenie Ojca Jana było podzielone na dwie części. W pierwszej skupił się teologicznym wyjaśnieniu terminów „zakorzenieni” i „zbudowani”. W drugiej części dał odpowiedź na pytanie: w jaki sposób św. Franciszek zakorzenił się w Chrystusie?

O. Piotr Żórkiewicz OFMConv

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda