Warszawska Peregrynacja obrazu MB Częstochowskiej

W dzień pierwszego  liturgicznego  wspomnienia św. papieża  Jana Pawła II, 22 października br.  Matka Boża w znaku Ikony  Jasnogórskiej przybyła do parafii św. Tomasza Apostoła na Ursynowie – Imielinie.

Ikonę Jasnogórską uroczyście powitał i mszy św. przewodniczył  metropolita warszawski ks. kard. Kazimierz Nycz.

W homilii arcybiskup warszawski  podkreślił, że ten  szczególny wizerunek Maryi,   obraz jasnogórski , przypomina nam , że tak jak Maryja  jesteśmy dziećmi Bożymi i tak jak Maryja śpiewamy Bogu Magnificat za wielkie dary i wielkie dzieła,  jakie stały się w naszym życiu. Kard. Nycz przypomniał, że w parafii św. Tomasza znajduje się obraz MB Częstochowskiej, na który właśnie on nałożył korony  3 lata temu,  15 maja 2011 r.

Nawiązując do liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II, przypadającego  właśnie w tym dniu, ks. kard Nycz powiedział: „Dzisiaj mamy śpiewać szczególny Magnificat za pontyfikat św. Jana Pawła II, który był dla kościoła Pasterzem Dobrym , znał swoje owce i ich szukał, prowadził  je do Chrystusa, ucząc zawierzenia i zaufania Bogu”. Kaznodzieja podkreślił  wielkie dobro, jakie papież Polak uczynił dla rodziny poprzez głoszenie katechez środowych już od początku swego pontyfikatu w latach 1978 i 1979 oraz później. Przesłaniem tych katechez  było  „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich  Bóg”.

Dalej kard. Nycz zachęcił, aby wszyscy, bez względu na wykonywany zawód stali się misjonarzami głosząc Ewangelię, zachęcając naszych bliskich i tych, którzy się pogubili do udziału w życiu religijnym i uczestnictwie  w życiu Kościoła.  Na zakończenie ks. kard. Nycz przypomniał, ze mamy modlić się też za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, patrona dnia.

Przed nawiedzeniem obrazu  w par. św. Tomasza Ap., rekolekcje  prowadził dominikanin z klasztoru na Służewie,  o. Stanisław Przepierski, asystent Żywego Różańca w archidiecezji warszawskiej, członek zarządu Stowarzyszenia Żywego Różańca . Przez 4 dni rekolekcjonista  przybliżał  dorosłym i dzieciom postać  Maryi , jej miejsce w kościele oraz genezę peregrynacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.  O. Przepierski  w swoich konferencjach powoływał się na wielkich czcicieli  Maryi , którzy zawierzyli jej  losy swoje  i losy ojczyzny – króla Jana Kazimierza i sł. Bożego,  kard Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, kard.  Augusta Hlonda,  Prymasa Polski oraz  papieża – Polaka, św. Jana Pawła II.

W codziennych  warsztatach różańcowych  o. Przepierski zachęcał wiernych do tworzenia róż różańcowych w parafii, podając za przykład parafię ojców Michalitów na Bemowie, gdzie Koło Żywego Różańca obejmuje 51 róż , tj. ponad 1000 osób – dorosłych i dzieci.

Dominikanin przywoływał słowa Jezusa „ Niech będą zapalone wasze pochodnie” , co oznacza, że to nasze serca mają być gorące  . Prosił , aby codziennie mówić Matce Bożej „Jestem przy tobie, pamiętam, czuwam” i  odmawiać jedną dziesiątkę różańca, zachęcając słowami  „różaniec to nie jest szkoła dewotek, ale szkoła mistrzów, a odmawiając z Maryją różaniec, rozważamy życie Jezusa”.

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej pozostaje w każdej parafii przez jedną dobę. Z par. św. Tomasza obraz zostanie odprowadzony do sąsiedniej parafii p.w. . bł. Edmunda Bojanowskiego.

Anna Dziemska