Werbiści: Poświęcenie kościoła M.B. Fatimskiej

W dniu 13 maja – w stulecie objawień fatimskich – w obecności bardzo licznie zgromadzonych parafian oraz wielu gości odbyła się uroczystość poświęcenia kościoła pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Golkowicach (archidiecezja krakowska). Konsekracji dokonał ks. Bp Tadeusz Pieronek, który obecnie pomaga biskupom archidiecezji krakowskiej w czynnościach liturgicznych. Parafia w Golkowicach została erygowana w 2000 r. przez śp. ks. kard. Franciszka Macharskiego i powierzona duszpasterskiej posłudze Zgromadzeniu Słowa Bożego (Misjonarze Werbiści).

W uroczystości konsekracji wzięli udział kapłani archidiecezji krakowskiej, przede wszystkim z dekanatu Wieliczka Zachód, na czele z ks. dziekanem Wiesławem Popielarczykiem. Obecny był Prowincjał Zgromadzenia Słowa Bożego – O. Eryk Koppa SVD. Przybyła także grupa werbistów, zwłaszcza tych, którzy pracowali i posługiwali w parafii w Golkowicach. Ponadto uroczystość zgromadziła przedstawicieli senatu Rzeczpospolitej, władz samorządowych, Związku Podhalan, nauczycieli i służb mundurowych, wśród których najliczniejszą grupę stanowili strażacy.

Konsekracja została przygotowana przez O. Stanisława Łomnickiego SVD, obecnego proboszcza parafii M.B. Fatimskiej w Golkowicach, który posługuje w tej parafii od 10 lat. Oprawę liturgiczną pomógł przygotować i poprowadził ks. Stanisław Mieszczak SCJ.  

Jan Wróblewski SVD