Werbistowskie spotkanie poświęcone sprawom ekonomicznym i finansowym

W dniach 20 -21 marca, w Domu Misyjnym św. Arnolda w Laskowicach Pomorskich odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich wspólnot werbistowskich w Polsce poświęcone zagadnieniom ekonomicznym i finansowym.

Spotkanie było efektem postanowień dwóch ostatnich Kapituł Prowincjalnych Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, na których wskazywano konieczność zorganizowania szkoleń w zakresie lepszego administrowania finansami, pozyskiwania środków unijnych oraz szukania rozwiązań związanych z ewentualną likwidacją Funduszu Kościelnego.

Na spotkanie zaproszono o. Dariusza Garbaciaka SVD z Chicago – dyrektora ekonomicznego największej prowincji Księży Werbistów w USA,  Beatę Grudzińską –  główną księgową drukarni Księży Werbistów w Górnej Grupie oraz ks. Marka Borzyszkowskiego – dyrektora Grudziądzkiego Centrum Caritas. Główne tematy podjęte w czasie spotkania dotyczyły administracji finansowej, zasad działania i tworzenia wewnętrznego funduszu medycznego i emerytalnego, korzystania ze środków unijnych i programów regionalnych. Przedstawiono także praktyczne wskazania i sposoby wykorzystywania funduszy unijnych.

Spotkanie w Laskowicach Pomorskich zostało zorganizowane przez br. Jacka Dettlaffa – dyrektora ekonomicznego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, który zapowiedział kontynuację  tego typu działań w celu doskonalenia administracji i zarządzania.

Jan Wróblewski

Za: www.werbisci.pl.