Misjonarze Krwi Chrystusa: Wybory nowej Rady Prowincjalnej

od lewej stoją: ks. Ksawery Kujawa, ks. Wojciech Czernatowicz, ks. Daniel Mokwa, ks. Emanuele Lupi, ks. Franciszek Grzywa, ks. Mariusz Szykuła

Dnia 27.04.2017. odbyły się wybory Prowincjała i Rady Prowincjalnej w Zgromadzeniu Misjonarzy Krwi Chrystusa.

Wyborom przewodniczył ks. Emanuele Lupi z Rzymu, Wice-Moderator Generalny Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa.

Zebranie Prowincjalne zdecydowało o ponownym wyborze ks. Wojciecha Czernatowicza, CPPS, który dotychczas pełnił tę funkcję w Zgromadzeniu.

Ks. Wojciech Czernatowicz urodził się 15.10.1962 r. w Bolesławcu. Do Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa wstąpił we wrześniu 1981 roku. Święcenia prezbiteratu przyjął dnia 09.06.1987 r. w Lublinie, z rąk Ojca św. Jana Pawła II. Ukończył studia licencjackie w Rzymie na Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo w lutym 1992 roku. Jako misjonarz posługiwał w Niemczech oraz w Chile. W roku 2010 wrócił do Polski, a w roku 2013 został wybrany na Prowincjała Prowincji Polskiej Misjonarzy Krwi Chrystusa. Dnia 27.04.2017. został wybrany na II kadencję.

Do Rady Prowincjalnej zostali wybrani: ks. Franciszek Piotr Grzywa – I radny i Wice-Prowincjał; ks. Ksawery Marek Kujawa – II radny; ks. Mariusz Szykuła – III radny; ks. Daniel Rafał Mokwa – IV radny

Nadesłał: ks. Daniel Rafał Mokwa, CPPS
Sekretarz Prowincjalny