Wybory Przełożonego Polskiej Prowincji Sercanów Białych

W trzeciej turze wyborów powszechnych, Przełożonym Prowincjalnym Polskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, został wybrany 19 marca br. o. Piotr Budrewicz SSCC. Urząd Prowincjała będzie sprawował przez okres trzech lat.

O. Piotr Budrewicz SSCC urodził się 14 listopada 1964 roku w Sobótce. Do Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi wstąpił w roku 1986.

W latach 1987-1993 odbył studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. 22 maja 1993 r. w katedrze wrocławskiej przyjął święcenia kapłańskie.

Od tego czasu pracował jako formator w nowicjacie i klerykacie, a po uzyskaniu tytułu licencjata teologii (z historii Kościoła) na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, pracował w duszpasterstwie parafialnym w Austrii.

Pełnił również funkcje: wikariusza prowincjalnego, ekonoma prowincjalnego, magistra prenowicjatu, prezesa zarządu Fundacji im. Bł. O. Damiana de Veuster we Wrocławiu, przewodniczącego Komisji Formacji Stałej i Komisji Duchowości Polskiej Prowincji SSCC

Red.